0 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2021

Publisering av åtte vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2021 av Nansensenterets forskere.

Awarded: NOK 26,000

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2020

Publisering av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2020 av Nansensenterets forskere.

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

URban Sustainability in Action: Multi-disciplinary Approach through Jointly Organized Research schools

I dag bor seks av ti personer i byer. Byer står for 75 % av økonomien, energibruk og klimagassutslipp. Verden har et sterkt behov for at utdannede interessenter for det urbane når FNs bærekrafts mål for byer og samfunn. Prosjektet URSA MAJOR har samlet forskningsfremskritt i et helhetlig og tverr...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Nansensenteret: PES-Horisont Europe rammebeviligning for 2021 og 2022

Som nasjonalt miljø- og klimainstitutt har Nansensenteret et spesielt samfunnsansvar relatert til klima- og miljøforskning, innovasjon og tjenesteutvikling. EU´s rammeprogrammer og Horisont Europa, har vært og er vesentlig både for senterets utvikling av og tilgang på kompetanse, samt at det er e...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2019

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2019 fra Nansensenteret.

Awarded: NOK 68,000

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2020

Nansensenteret (ledergruppe, forskningskoordinatorer, gruppeledere og enkelt forskere) vurderer og diskuterer løpende utlysninger som er eller vil bli annonsert under Horizon2020. Minst syv H2020 programmer med frister i 2020 er foreløpig identifisert som svært relevante for senterets kompetanseo...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2019

Nansensenteret (ledergruppe, forskningskoordinatorer, gruppeledere og enkelt forskere) vurderer og diskuterer løpende utlysninger som er eller vil bli annonsert under Horizon2020. Åtte til ni H2020 programmer med frister i 2019 er foreløpig identifisert som svært relevante for senterets kompetans...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

INDNOR-India-programmet

Travel support to participate in India-EU-Norway Polar days at NCPOR in Goa, India 19-20 November 2018.

Since the establishment of the Nansen Environmental Research Centre – India (NERCI) in 1999 in Kochi, Kerala, India the Nansen Center in Bergen have coordinated many Indo-Norwegian research projects funded by the Research Council of Norway and various EC FP-programs. NERCI was the first ever Indi...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA godkjente publikasjoner fra Nansensentert i 2017

Publikasjon av vitenskapelige artikler kostnadsført og utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2017 fra Nansensenteret.

Awarded: NOK 61,000

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2018

Nansensenteret (ledergruppe, forskningskoordinatorer, gruppeledere og enkelt forskere) vurderer og diskuterer løpende utlysninger som er eller vil bli åpnet i Horizon2020. Nitten (19) utlysninger i flere H2020 programmer med frister i 2018 og 2019 er svært relevante for senterets kjerne kompetans...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publikasjoner fra Nansensentert i 2016

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2016 fra Nansensenteret.

Awarded: NOK 53,000

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2017

Nansensenteret (ledergruppe, forsknings koordinatorer, gruppeledere og enkelt forskere) vurderer løpende utlysninger som er eller vil bli åpnet i H2020. Senteret posisjonerer seg aktivt i relevante søker konsortium som enten koordinator eller WP-leder (partner). Relevante utlysninger inkluderer 8...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

Polhavet har fått økende global oppmerksomhet blant annet på grunn av store enderinger i utbredelse og tykkelse av sjøisen. Stadig nye minimum i total sjøisutbredelse har blitt rapportert i september de siste 10-årene. Disse endringene kan bidra til økt tilgjengelighet og derfor nye muligheter fo...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

INDEMBPROG-INDEMB Research Programme

Winter school on operational oceanography: Indian Ocean circulation and sea level variation.

The "Winter school on operational oceanography: Indian Ocean circulation and sea level variation" is jointly organized by three Indian and two Norwegian partners namely; International Training Centre for Operational Oceanography (ITCOocean), Indian National Centre for Ocean Information Services (...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Nansensenterets åpne (AO) publikasjoner i 2015

Nansensenteret publisert 11 artikler i 2015 i journaler son tilfredstiller fri Open Access, hvorav av senteret har dekket publiseringskostnader for 6 publikasjoner, hvorav 2 er i prosess fra Discussion paper til Nivå 1 journal.

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2016

Nansensenteret (ledergruppe og enkelt forskere) vurderer løpende utlysninger som er eller vil bli åpnet i H2020. Senteret posisjonerer seg aktivt i relevante søker konsortium som enten koordinator eller WP-leder (partner). Annonserte og planlagte H2020 utlysinger for 2016 har blitt vurdert og for...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Nansensenterets åpne (AO) publikasjoner i 2014

Nansensenteret publisert 11 artikler i 2014 i journaler son tilfredstiller fri Open Access, hvorav av senteret har dekket publiseringskostnader for 4 publikasjoner.

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2015

Nansensenteret (ledergruppe og enkelt forskere) vurderer løpende utlysninger som er eller vil bli åpnet i H2020. Senteret posisjonerer seg aktivt i relevante søker konsortium som enten koordinator eller WP-leder (partner). Annonserte og planlagte H2020 utlysinger for 2015 har blitt vurdert og for...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nersc

...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NABIC Reserach school 2014: Coastal and ocean processes in the Bay of Bengal in a changing climate and their impacts on society

Nansen-Bangladesh International Centre for Coastal, Ocean and Climate Studies, Dhaka, Bangladesh will in cooperation with Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, Norway, Nansen Scientific Society, Bergen, Norway and Bangladesh Centre for Advanced Studies, Dhaka, plan and host the ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning for 2014; Nansensenteret

Nansensentert har vært/er involvert i ca. 113 EU finansierte prosjekter, hvorav senteret har koordinert eller koordinerer 45 prosjekter. En rekke FP7 prosjekter er nylig avsluttet og for tiden deltar senteret i 11 FP7 prosjekter, hvorav de koordinerer ett . For Nansensenteret er det en rekke nye...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Rammebevilgning for etablering av EU prosjekter ved Nansen senter for miljø og fjernmåling.

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Marine Water Quality Information Services -AquaMar

...

Awarded: NOK 77,646

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Integrating Modelling and Remote Sensing for Algae Bloom Monitoring in Norwegian Waters, Dr.gr.stip.

Currently major defficiencies exist in our ability to understand and describe algal bloom events and their influence on the environment. In this project we will contribute in: 1) defining the environmental conditions that lead to bloom of the harmful alga Chattonella, which has been a threath f...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland