0 projects

MIKROTEK-Mikroteknologi

Utstyr for ny prosessering piezoelektriske materialer

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Smart Microsystems for Diagnostic Imaging in Medicine

...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Microtechnology and Microsystems

...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

SUPNIKT-SUP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Advanced Sensors for Microsystems

...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Mikroteknologibygg - kapitalkostnader

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Planlegging og prosjektering av det nye mikroteknologilaboratoriet i Gaustadbekkdalen

...

Awarded: NOK 67.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Utstyrsinvestering til NMC-MRL

...

Awarded: NOK 74.9 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Design of ASICs for Microsystems

...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MIKROTEK-Mikroteknologi

Micro-opto-electromechanical and Micro-electromechanical Systems (MOEMS and MEMS)

...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Mikroteknologisatsingen - utstyrsmidler

Det vises til arbeidet med etableringen av NMC og et nasjonalt program for FoU innen mikrosystemteknologi ved SINTEF, UiO og NTNU; herunder søknad til Forskningsrådet "micro-tech, a national program on microtechnology" (juni 1997), businessplan for NMC ( juni 1998), NMC-Interimstyrets tempoplan ...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MIKROTEK-Mikroteknologi

FIN - Films, Interfaces and Nanomaterials

...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 1999-2005

Location: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Fiberoptic components and their applications in medical sensors

Programmet vil rettes mot fiberoptiske komponenter og deres anvendelser i sensorer. En vil spesielt studere kobling mellom optiske modi som er forårsaket av periodiske perturbasjoner slik som Bragg-gitre og akustiske bølger som forplantes langs fiberen. R esponsen av Bragg-gitre på omgivelsespara...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 1999-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage