0 projects

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Prediction of CO2 leakage from reservoirs during large scale storage

Dette prosjektet handler om såkalte "skorsteiner"(chimneys) eller pipestrukturer i sedimentære bassenger, og hva de innebærer for sikker og stabil CO2-lagring. Geofysikere observer nå skorsteiner i de fleste sedimentære bassenger takket være forbedret seismisk metoder. De ser dem ofte i takbergar...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Subsurface storage of CO2 - Injection well management during the operational phase

INJECT: Hvor lett kan CO2 injiseres i et reservoar? Målet med «Carbon Capture and Storage» (CCS) er å lagre store mengder CO2 i akviferer og i tømte olje og gass reservoarer. Skal dette være mulig så må reservoarbergartene ha en go:d injektivitet, dvs det må være «lett» å injisere CO2. I praksis ...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Viken