0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Interactive digital map of the last Ice Age in the Barents Sea

ICEMAP er et interaktivt, nettbasert kart over fortidens isdekke i Skandinavia. Kartet skal brukes til illustrere isens utbredelse gjennom siste istid. Kart over isens bevegelse, tykkelse, trykk, fremvekst og tilbaketrekning vil bli utviklet basert på forskning og numeriske datamodeller produser...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa