0 projects

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Beyond the synapse: The role of extrasynaptic receptors in a retinal microcircuit

Vår evne til å se lar oss navigere og lære om miljøet vårt, samt møte våre venner og unngå våre fiender. Synssansen starter i netthinnen, et papirtynt nettverk av nerveceller og forbindelser mellom dem lokalisert bakerst i øynene våre. Netthinnen er egentlig en slags utvekst eller utposning fra h...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Mechanisms underlying the modulation of electrical coupling in retinal neurons - implications for visual adaptation-Mob Sabrina Asteriti, it

Our laboratory has studied in detail the functional aspects of electrical coupling between AII amacrine cells in the inner retina of rat, and we are one of the few laboratories in the world to routinely use the challenging technique of simultaneous dual p atch-clamp recording. We recently observe...

Awarded: NOK 81,000

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Glutamate dynamics in a retinal microcircuit

Dette forskningsprosjektet var motivert av grunnleggende spørsmål om hvordan nervesystemet fungerer. Nervesystemet består av individuelle celler, nevroner, som kommuniserer med hverandre i form av spesialiserte kontakter kalt synapser. Informasjon overføres fra én nervecelle til en annen via frig...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland