0 projects

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Strengthening the regional approach to boost building integration of solar renewable energy systems

En multilateral regional strategi for å utnytte, kommunisere og formidle informasjon om resultatene fra prosjektet H2020 PVadapt skal utvikles og iverksettes for å sikre maksimal effekt både under og etter prosjektperioden. Målgruppen er alle som er involvert i, eller blir påvirket av, PVadapt-p...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Norsk deltakelse i Joint Programme EERA-PV

EERA-PV er et samarbeidsprogram innenfor fotovoltaisk solenergi. Formålet med programmet er å akselerere utvikling av fotovoltaik slik at denne teknologien kan be implementert i stor skala i Europa ved å effektivisere og øke kvaliteten på forskning i Europa innenfor fotovoltaik. Bidra til at vi u...

Awarded: NOK 79,739

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage