0 projects

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Control and observation of nonlinear systems

Searching for a general set of design tools applicable to controller design and analysis for any nonlinear system may be futile. Restricting the class of system dynamics with the aim of developing a more complete set of controller design tools for such a restricted model class therefore appears ...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

BrazilNorway Production Optimization Consortium - Phase 2

Produksjonsoptimalisering innebærer systematisk bruk av matematiske modeller og sanntids data for å optimalisere produksjonen samtidig som man tar hensyn til operasjonelle begrensninger relatert til sikkerhet, miljøhensyn og utstyrskapasitet. Dette avstedkommer komplekse optimaliseringsproblem...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

BrazilNorway Production Optimization Consortium

Begrepet Produksjonsoptimalisering henviser til metoder som bruker matematiske modeller og optimalisering i kombinasjon med sanntidsdata. Produkter og tjenester blir implementert i software. Produksjonsoptimalisering girt verdi ved å øke produktiviteten i eksisterende oljefelt, uten større kapi...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

CONNECTIONS BETWEEN CONSTRAINED CONTROL DESIGN AND THE THEORY OF POSITIVE DYNAMICAL SYSTEMS

The object of the present project is to investigate the relationship between the constrained control design methodologies and the theory of positive dynamical systems. The attractive feature of positive systems in automatic control is that it extrapolate s the understanding of simple first-order...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimal Power Network Design and Operation

Aktiviteten ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse fokuserer på å identifisere overføringslinjer som bør kobles ut for å gi økonomisk mer effektiv drift. Strømnettet må her representeres med ganske stor nøyaktighet, hvilket resulterer i komplekse optimaliseringsproblemer. Ved...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Hovd, Morten Aurora 2008-09 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Enhanced Model Predictive Control

The objective of the project is to incorporate new capabilities into MPC controllers: a) Improving economic performance without sacrificing traditional control performance. b) Improved transitions between operating regions, simultaneously minimising off-s pec production and maximising learning de...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage