0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Vertical sustainable platform organizations

Forbrukerplattformer er en av de viktigste fremtidsnæringene i Norge og kan bidra med 28 milliarder i økt verdiskapning frem til 2030. Vi i FINN.no/Schibsted Nordic Marketplaces (NMP) skal drive transformasjonen av våre nordiske brands og skape neste generasjons markedsplass for jobb, eiendom, gj...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metode for eksperimentbasert digital produktinnovasjon

I Norge har vi en sterk maritime næring der vår konkurranseevne er basert på dyp teknisk kunnskap, god kundeinnsikt, høy kvalitet og effektive arbeidsprosesser. DNV GL har en ambisjon om å være det ledende klassifiseringsselskapet i næringen, og betjener omtrent 20% av verdensflåten målt i tonnas...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome team

Disruptive teknologiendringer, raske endringer i kundeadferd og i hva som gir verdi i markedet stiller helt nye krav til en programvareutvikling- og innovasjonsprosess når nye løsninger lages. Dette prosjektet vil etablere en tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smidige metoder for global utvikling

Utvikling av programvareprodukter skjer i økende grad i globale prosjekter. De viktigste grunnene er tilgang på nye markeder, økt kapasitet, og tilgang til ny teknologi. For norske programvarebedrifter er global utvikling kritisk for å lykkes i sine markeder i framtiden. Imidlertid er det store u...

Awarded: NOK 16.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus