0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effect of feeding regime on gut microbiota dynamics in greater amberjack juveniles (Seriola dumerili)

In aquaculture research, one of the horizons is to know what is necessary to allow the fish to grow and develop properly. The digestive tract houses a consortium of microorganisms that plays critical roles in the physiology of the host. Gut microbiota changes during the daily cycle, however, ther...

Awarded: NOK 93,000

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

PROBING ANTIBIOTIC RESIDUES AND RESISTANCE TRANSFER IN AQUATIC ENVIRONMENTS

Akvatiske økosystem er til en hver tid utsatt for påvirkning fra menneskelig aktivitet. En rekke skadelige stoffer kan forbli i miljøet over lengre tid og flere av disse, slik som rester av antibiotika, kan bidra til utvikling og spredning av antibiotikaresistens hos bakterier i miljøet. Antibiot...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

How to build a glass house: Revealing fundamental components of diatom cell wall biomineralization

Biomineralisering er levende organismers dannelse av komplekse uorganiske strukturer, og er en vidt utbredt prosess i naturen. En av de mest spektakulære eksemplene på biomineralisering finner man hos kiselalger, som er en gruppe av encellete alger med stor økologisk betydning. Celleveggen til ki...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water treatment technology for microbial stabilization in landbased aquaculture systems

En typisk utfordring i landbasert oppdrett er redusert helse og fiskedød på grunn av ugunstige forhold og sykdomsutbrudd knyttet til opportunistiske bakterier. En populær tilnærming for å hindre dette er å prøve å redusere bakteriebelastningen i systemet gjennom desinfeksjon. Dette er imidlertid ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

MIcrobially produced Raw materials for Aquafeed

Vidare vekst i akvakulturnæringa fordrar nye ressursar for EPA/DHA og protein, og EPA/DHA trengst også når vi vert fleire menneskje på jorda. Marine mikroorganismar er ei naturleg kjelde for desse essensielle feittsyrer, protein, vitaminer, mineralar og andre næringsemne. Difor er mikroorganismar...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Optimizing Lipid Production by Planktonic Algae - LIPIDO (N-INNER)

Prosjektet er en del av et klynge av nordeuropeiske forskningsmiljøer som skal studere det biologiske og tekniske fundamentet for å bruke mikroalger til produksjon av biodiesel. Dette er knyttet til forståelse av det biologiske fundamentet for lipidproduk sjon i alger. Arbeidet vil skje ved en tr...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Exploitation of zooplankton as bio-resource for fish feed and industrial raw material - A complete value chain evalution.

There is a growing demand for marine bio-resources, and the salmon industry is already preparing for temporary limitations in resources for fish feed in the coming decade. Significantly higher quantities of bio-resources are available only if some harvest ing is done at grazer or plants levels. T...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage