0 projects

ENERGIX-Stort program energi

A new technological solution for preventing environmental effects of air supersaturation downstream hydropower plants

Det har dessverre vært flere hendelser med gassovermetning i norske vassdrag som har resultert i at fisk dør pga "dykkesyke". Dette oppstår når mye luft blandes inn i vannkrafttunneler fra bekkeinntak i perioder med mye nedbør. Dette prosjektet tar mål av seg til å utvikle en teknisk løsning som ...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Hydropower as Flexibility Provider for Renewable Energy Systems: Enhancing the Impact of HydroFlex

Målet med Horzon2020-prosjektet HydroFlex er å utvikle teknologi, kunnskap og forståelse som kan tillate bruk av vannkraft til fleksibilitetstjenester i et fremtidig kraftsystem med høy andel av intermitterende, fornybar energi. Basert på resultatene og aktivitetene til HydroFlex-prosjektet, er m...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

HydroCen Labs vil oppgradere og rehabilitere Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet som ligger ved NTNU. Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ble bygget i 1917 og 1958, og begge må oppgraderes for å imøtekomme fremtidens behov for forskningsinfrastruktur. Vannkraftlaboratoriet ...

Awarded: NOK 55.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

High head Francis turbines

Gjennomsnittsalderen på norske vannkraftverk er ca 50 år, og mange viser tegn på tretthet og må stadig vedlikeholdes. I tillegg har enkelte kraftverk i Norge opplevd havari når de installerer nye Francisturbiner. Hovedproblemet er dannelsen av sprekker i turbinens løpehjul pga høye trykkpulsasjon...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage