0 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA 2022 for 2021 - Oslo universitetssykehus

Formålet med prosjektet er å stimulere til åpen publisering via OA-tidsskrifter.

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Stimuleringsmidler til Oslo universitetssykehus for publisering 2020

Samlesøknad for OUS 2020

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA-publiseringskostnader 2019 Oslo universitetssykehus - samlet søknad

Refusjon til prosjekter/avdelinger som har hatt kostnader.

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA-publisering OUS med regnskapsførte kostnader 2018

OA-publisering der OUS har hatt APC-kostnadene i sitt regnskap.

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA for OUS regnskapsåret 2017, fellessøknad

Publisering med OUS-adresse for Corresponding Author med kostnader bokført i OUS-regnskapet for 2017.

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA for OUS regnskapsåret 2016, fellessøknad

Publisering med OUS-adresse for Corresponding Author med kostnader bokført i OUS-regnskapet for 2016.

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access 2015 Fellessøknad fra Oslo Universitetssykehus HF

Felles søknad for institusjonen. (Tidsplan er tilpasset det som er teknisk mulig å få lagt inn.)

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access 2014 Fellessøknad fra Oslo Universitetssykehus HF

Felles søknad for institusjonen. (Tidsplan er tilpasset det som er teknisk mulig å få lagt inn.)

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo