0 projects

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

ICT based solutions for remote treatment of depression disorders

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Industrialisert produksjon av digital terapi.

Changetech AS er et norsk selskap som industrialiserer tjenester innen psykologi, nærmere bestemt psykologiske endringer. Dette skjer ved bruk av digitale kanaler (mobiltelefon, internett, mv.). De sentrale fagpersonene bak Changetech har tidligere laget en ikke-industrialisert løsning for røykes...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Bruk av mobil- og nettbaserte tjenester i mobil terapi og selvregulering

Prosjektet skal utvikle kunnskapsintensive tjenester levert via integrerte web- og mobiltelefoniløsninger, som skal støtte opp om medikamentell behandling. Dette vil kunne bedre compliance til medikamentell behandling og ha en medisinsk/psykologisk effekt . Forskningen skal utvikle et program for...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Viken