0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The large-scale implementation of e-consultations with the GP: a mixed-methods evaluation of the impact on health system, GPs and patients

AIM The aim of this project is to study the impact of e-consultations with the GP on the health system, General Practitioners (GPs) and patients. METHODS The project will use quantitative and qualitative methods to evaluate the large-scale implementation of e-consultations in Norway. Research wil...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long-Term Integrated Telerehabilitation of COPD Patients. A Multi-Center Randomized Controlled Trial

BAKGRUNN Lungerehabilitering er en effektiv intervensjon for behandling av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Imidlertid er tilgjengelige ressurser ofte begrenset, og tilgjengeligheten av programmer er dårlig. Etter lungerehabilitering har det vist seg at det er vanskelig å oppr...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

MethoTelemed - Methodology to assess telemedicine applications

Telemedicine, the use of ICT to exchange health information and to provide healthcare services across geographic, time, social, and cultural barriers, is expected to become a key component of ongoing healthcare. There have been many telemedicine projects since the 90s, but these have often faile...

Awarded: NOK 81,999

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke