0 projects

EU-STRA-Strålevern

FHIs contribution to RadoNorm; Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence - focus on radon and NORM

RadoNorm er et felles europeisk forskningsprosjekt som har til hensikt å øke kunnskapen om alle former for radioaktiv eksponering fra naturlige kilder. Prosjektets mål er å fylle kunnskapshull innen alle former for strålevern. Det inkluderer vitenskaplige, tekniske og samfunnsmessige aspekter av ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Revisiting and dissecting the maternal effect on childhood asthma

Astma er en vanlig sykdom hos barn. Foreløpig er det ingen tiltak som hindrer astma i å utvikle seg. Vårt mål er å forstå den grunnleggende biologien bak astma bedre, med det mål å kunne tilby bedre forebyggende tiltak. Vi skal se på et uløst mysterium. Barn får oftere astma når mor har sykdommen...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ME/CFS forskerkonferanse 2018

ME/CFS Forskerkonferanse 26.-27. november 2018 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter en åpen konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag. Målgruppen for forskerkonferansen er både etablerte ME/CFS-forskere og fors...

Awarded: NOK 83,053

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ME/CFS forskerkonferanse

ME/CFS Forskerkonferanse 20.-21. november 2017 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter både en konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag + en åpen konferanse for helsepersonell og brukere. Målgruppen for forskerk...

Awarded: NOK 66,450

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Evaluation of free school fruit on childhood growth and obesity: a natural experiment

Hovedtanken i dette prosjektet er å finne ut om det å dele ut gratis frukt til elever i barneskoler kan være en god måte å avgrense fedmeepidemien på. Vi er i stand til å teste dette gjennom noe som kan kalles et naturlig eksperiment. Fra høsten 2007 til våren 2014 ble et offisielt fri-frukt prog...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Better health by harvesting biobanks

-

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Alcohol consumption and the risk of coronary heart disease

Many obervational cohort studies have found moderate alcohol consumption to be associated with reduced risk of coronary heart disease. The question is whether this is a true causal association. If it is true, what are the likely mechanisms, and can specif ic genes or other risk factors interact w...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Risk factors and pregnancy outcomes of hyperemesis gravidarum (HG)

Cirka 1300 før Kristus var egypterne de første som beskrev sammenhengen mellom kvalme, oppkast og graviditet. I dag regner man med at opp til 80 % av alle gravide opplever kvalme eller kaster opp i løpet av graviditeten. Den ekstreme og alvorlige svangerskapskvalmen (hyperemesis gravidarum, HG), ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Type 1 Diabetes and the Hygiene Hypothesis (helminths and parasites, and symptomatic virus infections)

Type 1 Diabetes (T1D) is one of the most prevalent chronic diseases with childhood onset. The incidence of T1D has increased with 25% during the last three years, and threefold during the last generation. The disease has a multifactorial aetiology and app ears after a long period where the immune...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Folate and fatty acids in early life and neurodevelopmental disorders: developmental language delay as an early marker

We intend to study the relationship between intake of folate and fatty acids during early life and the risk of neurodevelopmental disorders (ND) such as autism and attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD). Having language problems at the age of three is a strong predictor for neurodevel...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Psychosocial effects and understanding of increased risk for Type 1 Diabetes

With the rapid development in biotechnology and increasing knowledge about the relation between diseases and genetic variability, we are faced with both new opportunities and new dilemmas. Onset of a disease is dependent on several factors as genetic pene trance, combinations of genotypes and env...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Spontaneous preterm birth and genetics

Preterm birth (PTB) is the main cause of perinatal mortality and short- and long-term morbidity. The pathophysiology of spontaneous PTB remains poorly understood. Infection and inflammation, fetal growth, uterine distention and decidual haemorrhage are be lieved to be part of the mechanisms resul...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Prenatal causes of disease as revealed by altered gene expression

The Norwegian Mother and Child Cohort Study is a large, population-based pregnancy cohort where the main aim is to understand the etiology and mechanisms of serious disorders that may have their onset in early life. As yet, information, including question naires and biological samples from the fa...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Infections, prepregnant diet and other environmental factors as possible causes of hyperemesis gravidarum (HG).

Hyperemesis gravidarum (HG) is defined as severe, intractable nausea and vomiting in early pregnancy. The HG-patient suffers from dehydration, weight loss, ketonuri and a nutritional deficiency. HG affects 0,5-2,0% of pregnant women, and the etiology is u nknown. Until recently HG was believed to...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

STORFORSK-Store forskerinitierte prosjekter

Environmental Triggers of Type 1 Diabetes: The MIDIA Study (MIDIA is the Norwegian acronym for "Environmental Triggers of Type 1 Diabetes")

Type 1 diabetes is one of the most prevalent chronic diseases in childhood, and is the end-stage of a destructive inflammation of the insulin producing beta-cells in the pancreas. The disease is caused by unknown environmental factors affecting individu als at genetic risk. In contrast to other...

Awarded: NOK 19.6 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Ørebetennelser hos barn: arv og miljø

Mellomørebetennelse er en infeksjons- eller inflammasjonsprosess i mellomøret. Betennelsen rammer også tilgrensende avsnitt av øvre luftveier, øretrompeten (tuba auditiva) og mastoid-cellene, selv om manifeste symptomer herfra er sjelden. Ørebetennelser e r nesten alltid en følge av oppadstigende...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Landbrukstilknyttede forhold som fremmer eller hemmer helsen til mor og barn.

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo