0 projects

KUNSTMAKT-Kunst og makt

Kunst! Makt! Seleksjon og forhandling i norsk kunstliv Art! Power! Orders and Borders in Norwegian Art today

Vi gjennomførte sammenlignende studier av maktforhold i fire kunstfelt (visuell kunst, litteratur, musikk og scenekunst) med fokus på den utøvende kunstnerens posisjon og autonomi. Forskningen var case-basert og trakk mer overordnete konklusjoner på bakgrunn av etablert kulturpolitisk forskning. ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Visiting researcher to MSH, Paris

In my recent research on media and power in Norway, I have extensively applied theories and concepts developed by Pierre Bourdieu and collegues at CSE in order to develop a systematic approach to the analyses of symbolic power in contemporary society. By using the techniques of correspondance ana...

Awarded: NOK 7,000

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Til rikdom og besvær: Petroleumssektorens nye omdømme-problematikk

Prosjektet analyserer sentrale aspekter ved petroleumssektorens nye omdømme-problematikk ved bruk av kvantitative og kvalitative metoder i en kultursosiologisk, felt-analytisk tilnærming. Viktige strukturendringer den senere tid har gjort at omdømme-probl ematikk har fått ny aktualitet både for s...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo