0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biomimetic Proteolipid Multilayers – Structure and Properties

For å forstå biologiske fenomener fullt ut, må man få detaljert informasjon om biomolekylenes struktur og funksjon. Proteiner er store molekyler som også kan betraktes som biologiske nanopartikler. Dette prosjektet fokuserer på spesifikke biologiske strukturer: molekylære flerlag dannet av lipid ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Molecular dissection of human peripheral neuropathy

The correct functioning of the vertebrate nervous system requires the rapid conduction of nerve impulses over large distances. This saltatory conduction is enabled by the myelin sheath, a tighly packed, multilayered membrane wrapped around selected axons. Myelin is formed of dozens of lipid bilay...

Awarded: NOK 49,976

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Studying biomolecular structure and dynamics with synchrotron radiation and neutrons

For å forstå biologiske systemer, er det avgjørende å oppnå detaljert informasjon om strukturen, funksjonen og dynamikk av biologiske makromolekyler, for eksempel proteiner. Ofte metodene som brukes for å få denne informasjonen krever bruk av store forskningsinfrastrukturer, som synkrotronfasilit...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland