0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

SmartSense: Decoding metabolic and epigenetic disorders caused by adolescence sleep deprivation

Overvekt og dårlige søvnvaner blant tenåringer er to økende helseproblemer som ser ut til å henge sammen. Mange studier kobler fedme til dårlig søvnhygiene. Dette er spesielt bekymringsfullt av to grunner. 1) Ungdommer får mindre og mindre søvn når tabletter og smarttelefoner invaderer deres sove...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Epigenetic encoding of the thermogenic capacity of human adipose tissue

Fettvev er et viktig forskningsområde fordi fettvev kan lagre energi i form av lipider i hvite fettceller (kalt hvite adipocytter), og produserer energi i form av varme i en annen type adipocytter (kalt brune adipocytter) som er termogene. Over hele verden er mer enn 2 milliarder voksne overvekti...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

3D Cancer Genome Modeling for Personalized Medicine Diagnostics

Fremstillingen allerede oppdatert 11.12.18 og lagt inn

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dynamic structural models of the 4D genome

I celler er kromosomer tredimensjonalt (3D) organisert på en måte som muliggjør effektiv regulering av genuttrykk, som dikterer hvem vi er og hvordan vi ser ut. I dette prosjektet studerer vi 1) hvordan kromosomer er organisert i 3D ini cellekjernen, 2) hvordan denne organisasjonen endres under s...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ChroMet - Coupling metabolic state to spatial chromatin organization in adipose progenitor cells

Sukker og aminosyrer behandles i stamceller for at de skal dele seg og differensiere til ulike celletyper. Nye funn peker på en kobling mellom cellemetabolisme og kontroll av genuttrykk. I dette prosjektet studerer vi hvordan metabolisme påvirker genom organisering og genekspresjon, i menneskelig...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lamin-genome interactions in the development of Familial Partial Lipodystrophy

Mutasjoner i molekyler i membranen som beskytter kromosomer («lamin»), forårsaker en smelting av fettvev i nedre deler av kroppen, og samtidig en akkumulering av fett i magen samt alvorlige metabolske komplikasjoner som ofte forårsaker diabetes. Denne sykdommen en sjelden form av lipodystrofi. Vi...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

STAMCELLER-Stamcelleforskning

CINDy: Chromosome interaction network dynamics in adipose stem cells

Vi er tredimensjonale (3D), cellene våre er tredimensjonale og våre kromosomer er tredimensjonale. Vi har studert endringer i organisasjonen av våre gener (det vi kaller genomet) under differensiering av fettvevstamceller til fettceller (adipocytter). For dette har vi først utviklet en ny beregni...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biological significance of the histone variant H3.3

Vårt arvemateriale, DNA, er pakket inn og beskyttet av proteiner kalt histoner. De fleste histonene er lagt og inkorporert inni kromatin kun under DNA replikasjon, før celledeling. Andre histoner, såkalte histonvarianter, er laget og inkorporeres inni kromosomene gjennom hele cellesyklus. Disse e...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Regulation of chromatin remodeling and gene activity by A-kinase anchoring proteins

The nuclear matrix is essential for controlling gene expression in eukaryotic nuclei by organizing chromatin and orchestrating nuclear processes such as replication and transcription. AKAP95 is the major PKA and PP1-binding A-kinase anchoring protein (AKA P) of the nucleus; yet its function in in...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

STAMCELLER-Stamcelleforskning

ziPS cells for Biomedicine: zebrafish induced pluripotent stem cells for disease modeling

Sebrafisk er en veldig god dyremodell for modellering av sykdommer fordi den er relativt lett og billig å holde i laboratoriet. Stamceller er en veldig nyttig celletype for modellering av sykdom på laboratoriet. Ved oppstart av prosjektet, var ingen stamceller fra Sebrafisk tilgjengelige. I dette...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Controlling oncogenic transformation of mesenchymal stem cells by targeted epigenetic intervention

Spontaneous oncogenic transformation of mesenchymal stem cells (MSCs) is a risk factor when expanding stem cells in culture for therapeutic intervention. Transformed MSCs devide indefinitely and loose their ability to differentiate, arguing for epigenetic alterations of several classes of genes,...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Chromatin rearrangement during differentiation of mesenchymal stem cells in the context of nuclear envelope-linked diseases

The nuclear envelope contributes to regulating genome function by interacting with DNA and chromatin. Mutations in a subset of nuclear envelope proteins, the lamins, cause debilitating diseases including lipodystrophies, muscle dystrophies and premature a ging. The link between lamin mutations an...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

zEPISTEM: DEFINING STEMNESS BY ASSESSING THE EPIGENETIC BASIS OF PLURIPOTENCY IN EMBRYONIC STEM CELLS OF ZEBRAFISH

Chromatin organization around active or repressed genes starts to be elucidated, but the packaging of a gene into a chromatin structure compatible with potential for transcription, such as in a pluripotent cell, is largely unknown. The zEPISTEM research p rogram aims at identifying novel gene mar...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Genome plasticity of somatic stem cells

Chromatin organization in stem cells arises from distinct combinations of epigenetic marks resulting in genomic plasticity. Mesenchymal stem cells (MSCs) have received intense attention due to their perceived potential use in regenerative medicine. Nothin g is known, however, on epigenetic marks ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

GENOMIC PLASTICITY

Directly turning a differentiated cell into a pluripotent cell would be beneficial for producing isogenic replacement cells. It would also present societal benefits by eliminating the use of cells of embryonic or fetal origin. Altering cell fate involves a reprogramming of nuclear function. We ha...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

STORFORSK-Store forskerinitierte prosjekter

Adipose Stem Cells: Molecular Basis of Pluripotency

Stem cells reside in many adult tissues and are responsible for maintaining tissue homeostasis. Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ASCs) display sufficient plasticity to differentiate into cell types outside their predicted developmental linea ge. This might create opportunities for a...

Awarded: NOK 18.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Genome plasticity of somatic stem cells

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Dynamics of nuclear function

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

In Vitro Reprogramming of Somatic Cells into Insulin-producing Cells for Treatment of Diabetes

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

In vitro reprogramming of gene expression

Nuclear reprogramming can be defined as a change in nuclear function. Nuclear transplantation studies indicate that nuclear reprogramming is possible. However, ethical issues and availability of materials resulting from embryo cloning are significant limi tations for investigating mechanisms of r...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo