0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Graph-based Neural Models for Dialogue Management

Talespråk er en naturlig form for kommunikasjon mellom mennesker. Siden vi ble født har vi alle lært hvordan språk brukes til å kommunisere med hverandre, og mye av hverdagen vår tilbringes i samtaler. Bruken av språk som kommunikasjonsmedium mellom mennesker og maskiner har gitt opphav til tekno...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine Learning for the Anonymisation of Unstructured Personal Data

Mange offentlig etater og private bedrifter har utfordringer med personlige data som de behandler, samler inn eller produserer. Slike data kan beskrive pasienter, kunder, mottakere av velferdstjenester eller til og med tiltalte i rettssaker. Databaser med slike data er ofte svært verdifulle, også...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

French-Norwegian Research Effort on Applied Dialogue Modelling

As stated above, the scientific exchanges will serve a two-fold objective. The first objective is a generic scientific exchange between the research groups, to foster collaboration on topics such as the creation of multilingual dialogue corpora or the development of socially-competent spoken dial...

Awarded: NOK 14,781

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SAFERS: Speech Analytics for Emergency Response Services

Nødtjenester, som 113 for nødhelsetjenester i Norge, må fungere i vanskelige og tidskritiske situasjoner. Ved en medisinsk nødsituasjon kan det være mange usikre faktorer, og operatøren er ofte nødt til å vurdere en vanskelig og kompleks medisinsk situasjon basert på kun en informasjonskilde, nem...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dialogue Modelling for Statistical Machine Translation

Prosjektet har undersøkt hvordan man kan forbedre maskinoversettelseteknologi for dialoger. Maskinoversettelse, mest kjent gjennom applikasjoner som Google Translate, innebærer automatisk oversettelse fra ett språk til et annet gjennom dataalgoritmer - for eksempel å oversette fra japansk til nor...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo