0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DigiDecom 2021 DIGITAL – Online event focusing on innovation within nuclear decommissioning

DigiDecom events are organized within the program related to IFE’s designation as an IAEA International Collaborating Centre. DigiDecom has become a preferred choice for people specifically interested in nuclear decommissioning as an area of application, small scale workshops including open discu...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Pre-disposal Management of Radioactive Waste

På verdensbasis eksisterer det et mangfold av virksomheter som produserer, håndterer og lagrer radioaktive materialer i stor skala. Dette kan være innenfor nukleær dekommisjonering, men også innenfor alt fra mineralutvinning til fremstilling av kreftmedisiner. Disse virksomhetene genererer også r...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Workshop on advanced methods for knowledge management, training and education for nuclear decommissioning

Based on very positive feedback from the participants at our first two events focusing on nuclear decommissioning (www.ife.no/hrpdecom2017 and www.ife.no/digidecom2018) we are organizing DigiDecom2019 (www.ife.no/digidecom2019) in collaboration between the Institute for Energy Technology (IFE), O...

Awarded: NOK 54,256

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International workshop on Application of advanced plant information systems for nuclear decommissioning and life-cycle management

Based on feedback from the participants of our first event focusing on digitalisation for nuclear decommissioning (www.ife.no/hrpdecom2017), we are organising this event www.ife.no/digidecom2018. (see also: www.ife.no/digidecom2019). The first event, organised in 2017 by the Institute for Energ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Viken