0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climate Change Impacts and Biodiversity Interactions in Nordic Salt Marshes

NordSalt er et prosjekt hvor SINTEF som norsk partner jobber sammen med partnere fra Danmark, Sverige, Finland og Tyskland for å ta en helhetsvurdering på nordiske tidevannsenger og deres trekk, diversitet, utbredelse og endringer over tid og gjøre en vurdering på deres rolle i klimareguleringen ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Coastal squared - a Norwegian perspective in a network of coastal-rural synergetic case areas across Europe

COASTAL Squared har bidratt til å gi et norsk perspektiv til H2020 prosjektet COASTAL (2018-2022) gjennom å undersøke interaksjonene mellom landlige og kystnære områder i en norsk kontekst. Dette gjøres for å forbedre kyst-landlig synergi og å fremme landsbygd og kystutvikling, ved samtidig å bev...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Strengthening the Norwegian participation in the GoJelly! project through increased stakeholder involvement in a Norwegian context

Målet med Forsterkprosjektet MoreGoJelly var å bidra til å fremstille et realistisk overblikk av potensialet, og en dypere forståelse, for hvilke innovative muligheter ? og utfordringer - som finnes ved en potensiell oppstart av et manetfiskeri i Norge, spesielt arten Periphylla periphylla. Delmå...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mixing Artificial Intelligence and Social Science Methods: Quantifying Stakeholder Perceptions and Vulnerabilities to Climate Change

Anthropogenic greenhouse gas (GHG) concentrations are rising and, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) it is probable that this rise is responsible for the increase in global temperature over the past fifty years. Vulnerabil ity to temperature rise has different imp...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Balancing Competing Claims to Coastal and Inland Water Resources: Comparing California on the US West Coast with the Norwegian experience

It is estimated that by 2025, the U.S. alone will need more than 1.5 million metric tons of additional seafood at the current rate of consumption. Worldwide consumption likewise is projected to arrive at close to 170 million tons of seafood per year by 20 50. Present day marine input in the syste...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage