0 projects

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Ny DNA-sekvenseringsmaskin til NINA

NINA sitt populasjonsgenetiske laboratorium gjennomfører en rekke prosjekter som krever avanserte genetiske analyser. Prosjektene spenner fra begrenset dokumentasjon for enkelt-forskere eller lokal miljøforvaltning til store, internasjonale samarbeid fina nsiert av EU og NFR. I økende grad blir m...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Quantifying biological risks of growth-enhanced transgenic salmon

This project aims at quantifying the biological risks of growth-enhanced transgenic salmon, based on data on impact of cultured Atlantic salmon on natural populations, and on a novel experimental approach designed to study problems specific to growth-enha nced transgenic fish. The genetic modific...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Ukjent Fylke

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Biodiversity and the human-wildlife interface in western Serengeti, Tanzania

...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Species richness and host specificity of phytophagous beetles in two different types of tropical forests in Panama

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke