0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.

Rømming av fisk fra åpne anlegg i sjø er og har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villaks samt et omdømmeproblem. Den vesentligste årsaken til rømming er hull i not. Det er mange årsaker til rø...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland