0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International Workshop on Security in DevOps and Agile Secure Software Engineering

The European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS) is being organised in Oslo in September 2017. ESORICS is a very well respected academic security conference, but unfortunately very few Norwegian industry professionals attend such conferences. The SoS-Agile project will organise...

Awarded: NOK 33,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems and architectures for fully automated driving

AutoDrive er et EU-prosjekt (ECSEL JU) som gikk over 3,5 år og ble avsluttet i oktober 2020. Prosjektets koordinator var INFINEON Technologies AG, og bestod av ca. 60 miljøer innenfor industri og FoU sektorene fra 14 forskjellige nasjoner, (https://autodrive-project.eu/). Det overordnede målet va...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DigiFab Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikk

DigiFab Veikart (og tjenester) for digitalisering av SMB fabrikker mot Industri 4.0 Industri 4.0 basert på nye teknologiske gjennombrudd, innovasjoner i databehandling og tilkobling via Internett gir nye muligheter for små og mellomstore bedrifter (SMBer). De nye teknologiene er imidlertid ofte...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - ALCATEL SUBMARINE NETWORKS NORWAY AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Det relevante museet

Gjennom prosjektet vil det knyttes kontakter mot akademia som er viktig for Expologys arbeid med interaktive og IKT-baserte innovasjonsløsninger for museumsbransjen. Det vil for design av fremtidens museum være viktig å sikre at tilbud fra museer og vitensentre er relevant for publikum. Statist...

Awarded: NOK 77,169

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smart environmental gas sensors; india collaboration travel support

Development of Smart gas sensors for environmental monitoring, specific to Indian conditions. Many of the existing gas sensors are not specific enough and/or do not operate in the humidity and temperature conditions found in India. SINTEF will work wit the Indian Institute of Technology Dehli to ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EHiN 2017

EHiN ble satt i gang som samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge med mål å løfte e-helse i Norge og Norge som e-ehelsenasjon. I 2016 ble EHiN, etter to år på Plaza, flyttet til Spektrum i Oslo som todagers-konferanse. I alt besøkte 1100 deltakere konferansen. I regi av Europ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 40th Information Systems Research Seminar in Scandinavia / The 8th Scandinavian Conference on Information Systems

Konferansene IRIS og SCIS er begge sentrale årlige samlinger for (primært) skandinaviske forskere og PhD-studenter innen fagområdet informasjonssystemer. Fokuset for årets konferanse er "smart teknologi". IRIS startet opp i 1978 og arrangeres i 2017 for førtiende gang. SCIS ble lansert i 2010. D...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Østfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Are Computer Simulations Misleading Us About the Pathobiology of Cerebrovascular Diseases?

Det er estimert at 5% av befolkningen har ballongformede utposninger på blodårene i hjernen. Disse kalles aneurismer og er sprøere og tynnere enn friske blodårer. Hvis den sprekker, fører det til en spontan hjerneblødning. Denne typen hjerneslag er blant de dødeligste formene for slag, og skjer h...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Protecting Shared Data with Privacy Automatons

Vi deler i stadig større grad våre personlige data med elektroniske og nettbaserte tjenester. Alt fra våre bilder og hjemmevideoer, til våre selvangivelser, handlelister, strømforbruk og helseopplysninger samles inn og lastes opp over internett. Analyse og sammenstilling av slik data danner grunn...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool- Bærekraftig Arbeidsmiljø - WElix

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. WElix prosjektet handler om å lage en ny programvare for styring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet offshore. Programvaren skal gjøre lederne i linjen i st...

Awarded: NOK 68,499

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data assimilation and its applications - big data challenge

The objective in data assimilation is generally to find the state of some system. To find the state one can use a model, but the modeled estimate is subject to uncertainties from simplifications and weak assumptions. The model input uncertainties e.g. imperfect forcing data and uncertain model p...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent sensors for the management of Geo-environmental Disasters

Norwegian University of Science and Technology, and Indian Institute of Technology Bombay aim to establish a joint research collaboration on ?Intelligent sensors for the monitoring and the management of geo-environmental disasters? . This ground-breaking research will be a need of 21st century be...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Travel grant for Indo-Norwegian IKTPLUSS call NTNU-IIITA

The project is about a comprehensive and systemic approach for combining cyber and physical security solutions to protect energy installations over their lifespan involving a wide variety of concepts, including, systemic risk management, prevention by design, monitoring and detection, response an...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Virtual reality konferanse i helse

I strategidokumentet til Sykehus Innlandet 2018-2021 er det nedfelt at det skal etableres tettere samarbeid med universitets- og høyskolemiljøer, kommuner og næringsliv om innovasjonsprosjekter generelt, inkludert prosjekter som omfatter nye måter å drive ferdighetstrening, videreutdanning og and...

Awarded: NOK 38,749

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Preparation of Project Application for Crisis Monitoring and Response Using Big Social Data

The purpose of this application is to establishing a project proposal for the planned call "Joint Indian - Norwegian researcher projects on ICT." In this collaborative project, we primarily aim to establish a strong connection between the Indian Statistical Institute (India), National Institute o...

Awarded: NOK 12,132

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Design and Experimental Analysis of Novel Integrated Optimization Methods

Effektiv transport og logistikk er viktig i dagens samfunn. Godstransport står for rundt 10% av verdens CO2-utslipp, og det er ikke uvanlig at transport står for mer enn 10% av produktkostnadene. En nøkkel til mer effektiv logistikk er å velge ressurser og fastsette tider til oppgavene på best mu...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

FP2017Linkanalytix

I FP2017LinkAnalytix skal vi, i tråd med målene, gjennomføre en forundersøkelse av tilgjengelige metoder for data-drevet modellering av folkemengder. Metoder som egner seg for butikker, kjøpesentre, museer og messehaller vil bli valgt ut. Det vil bli laget plan for et forsknings- og utviklingspro...

Awarded: NOK 68,499

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

25th International Conference on Case-Based Reasoning

ICCBR's main track presents the latest research results in the field. International research groups present their work of original theoretical research, applied research and deployed application papers on all aspects of Case-Based Reasoning (CBR). ICCBR workshops will provide an informal setting...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Girl Tech Fest Lillehammer

Lillehammer bibliotek arrangerer Girl Tech Fest 11.oktober 2017 i samarbeid med Gjøvik bibliotek og litteraturhus, Oppland fylkesbibliotek, Vitensenteret Innlandet, NORSIS, NTNU Gjøvik, Ikomm AS og Cyberforsvaret Jørstadmoen. Girl Tech Fest er for jenter på 4.trinn. Arrangementet består av en ...

Awarded: NOK 42,567

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEMBRANE in TMA PhD School

Traffic Monitoring and Analysis (TMA) is a well respected venue in the network measurement and analysis community. This year, the 7th TMA PhD School will be organized in conjuction with TMA. TMA PhD School will include 3 tutorials, by 3 distinct lecturers, over a 2 day program. Lectures will foc...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Karde - Eco system

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. Norsk Regnesentral skal utarbeide grunnlagsrapport om kommersielle økosystemer. Teksten skal skrives på engelsk.

Awarded: NOK 81,249

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GirlTechFest Gjøvik

Gjøvik bibliotek og litteraturhus arrangerer 18. oktober 2017 byens første GirlTechFest, en dag med koding og realfag, kun for jenter. Vi inviterer jenter fra 4. trinn i Gjøvik kommune, med et tak på 80 deltakere. I tillegg rekrutterer vi 15-20 veiledere/frivillige til dagen. Jentene vil få en ...

Awarded: NOK 47,836

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Continued Annual Workshop on Cyber Safety, Security and Resilience of Critical Energy Infrastructures (CSSR-CEI)

Workshopen "Cyber Safety, Security and Resilience of Critical Energy Infrastructures" (CSSR-CEI) har vokst fram som en del av samarbeidet mellom SINTEF, FFI og University of Tulsa i SAMRISK-II-prosjektet "New Strains of Society", knyttet til prosjektets mål om et komparativt fokus mellom Norge og...

Awarded: NOK 28,308

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

12TH INTERNATIONAL ENKF WORKSHOP

See the work-shop web-page for information: http://www.iris.no/enkf/enkf-homepage The invited speakers have accepted. Abstract deadline is 1st of March and the final program will be finished and posted on the web-page less than one week after 1st of March. The conference fee is not posted yet, a...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Conference on Image Analysis 2017

Scandinavian Conference on Image Analysis, Tromsø 11-14 juni 2017 (SCIA 2017) SCIA er en internasjonal konferanse av høy kvalitet, arrangert første gang i 1980. Konferansen arrangeres annen hvert år, og alternerer mellom de nordiske land. Proceedings blir publisert av Springer Lecture Notes. Hve...

Awarded: NOK 99,257

Project Period: 2017-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner Search:Joint Indian Norwegian ICT-call

The proposed visit aim to achieve the objectives: To meet the research groups in India which are interested to establish collaboration in research topic of interest for both parties and align with the topics in the project call. Exchange details on the available resources and infrastructure at ea...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner search for two INDONOR projects - 'Monitoring for safe living' and 'Smart Grid'

We have identified the potential partners and the key-personnel to prepare and submit the proposal for Indo-Norwegian call. The partners are based in the four different institutes: (1) Indian Institute of Technology (IIT) Hyderabad, International Institute of Information Technology (IIIT) Hyde...

Awarded: NOK 29,685

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskningsspor under EHiN 2017 (E-helse i Norge)

Programmet er ikke ferdigstilt. Vi jobber med å sette på plass programkomite og få inn forslag fra e-helsemiljøene. Se oversikt over hele konferansen her, forskningsspor i grønt: http://ehin.no/wp-content/uploads/2017/04/program_med_tider_2017.pdf Foreløpig program for forskningssporet, ettersend...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mission-oriented autonomous systems with small satellites for maritime sensing, surveillance and communication

Fjerne områder som åpent hav, polområdene og enkelte kystområder har svært lite infrastruktur tilgjengelig for observasjon, overvåking og kommunikasjon for å støtte viktige samfunnsoppgaver. Dette inkluderer formål som havforskning, klimaforskning, ressursstyring og -overvåking, miljøovervåking, ...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage