0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Invisible Ceiling: Muslim Immigrant Entrepreneurs Navigate Norway’s Financial Environment

I dette prosjektet stiller vi spørsmålene: ?Hva er faktorene som forhindrer muslimske innvandrer-entreprenører fra å vokse sine mikro- og små bedrifter til mellom- og store bedrifter, og på den måten forhindrer dem fra å bli kilder for sosio-økonomisk integrering og likhet. Hvordan kan vi komme f...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

States of Protractedness: Utilizing Norwegian Expertise for Solutions to Protracted Displacement Situations

Hovedmålet med dette FORSTERK-prosjektet er å gi flere norske forskere, beslutningstakere og publikum tilgang til kunnskapen som er produsert i H2020-prosjektet: Transnational Figurations of Displacement (TRAFIG) ved å trekke på parallell forskning utført av tre norske partnere. Hensikten er å sa...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Translocal figurations of displacement: Connectivity and mobility as solutions to protracted refugee situations.

Millions of people are caught in protracted refugee situations in Africa and the Middle East, but also in Europe, mostly with dim prospects of return, relocation or local integration (“durable solutions”). Current policies by EU and EU-member states aim to reduce inter-regional mobility, combing ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland