0 projects

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Dendritic computation during hippocampal network oscillations

A functional hallmark of the brain is its rhythmic activity. Brain rhythms consist of neuronal network oscillations in various frequency bands, and these oscillations are generated by synchronized firing of many neurons in the network. Neuronal oscillations are an evolutionary conserved feature a...

Awarded: NOK 12,865

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Martinotti cells: from subcellular properties to behavior

Dette prosjektet forsøker å besvare et gammelt spørsmål i nevrovitenskapen: hvordan kan nervecellenes aktivitet inne i hjernen skape meningsfylt adferd? Korteks, også kalt hjernebarken, er hos pattedyr en viktig medspiller i sensoriske og motoriske funksjoner. Mens sensoriske funksjoner gir oss e...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Dendritic computation during hippocampal network oscillations

Hjernen utgjør et enormt nettverk av nerveceller som er bundet sammen av aksoner. Aksoner er lange, tynne nervefibre som overfører informasjon fra cellekroppen til synapsene, hvor nervecellene kommuniserer med hverandre. Aksonet er altså nødvendig for å lede nervecellens signaler videre. Kunnskap...

Awarded: NOK 62,873

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Axon signaling in hippocampal fast-spiking interneurons

Hjernen utgjør et enormt nettverk av nerveceller som er bundet sammen av aksoner. Aksoner er lange, tynne nervefibre som overfører informasjon fra cellekroppen til synapsene, hvor nervecellene kommuniserer med hverandre. Aksonet er altså nødvendig for å lede nervecellens signaler videre. Kunnskap...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Electrical signaling in thin dendrites and axons in the cortex

A major challenge in neuroscience is to understand the mechanisms of neuronal computation, much of which is carried out by electrical signals generated by ion channels in the cell membrane. Within the last decade, advances in patch-clamp and imaging techn iques have extended our knowledge of such...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo