0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON2019

Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON) har siden 2004 arrangert årlige konferanser for norske organisasjonsforskere på tvers av grunndisiplin og institusjonstilknytning. Siktemålet er ganske bredt å styrke norsk organisasjonsfaglig forskning, både gjennom å bygge felles møteplasser og...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Coordination, Capacity and Legitimacy: Organizing for Climate Change, Immigration and the Police

I COCAL tok vi sikte på undersøke koordinering mellom ulike organisatoriske enheter i offentlig sektor, og da særlig på det sentraladministrative nivået. Tanken var å tegne et bedre bilde av sammenhengen mellom styringskapasitet og styringslegitimitet på politiske områder preget av såkalte «gjens...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON 2013 - konferanse for organisasjonsforskning

NEON-konferansen i 2013 vil være den tiende årlige konferansen i regi av NEON-nettverket. Arrangementet har siden begynnelsen vært arrangert på ulike steder rundt om i landet, som en del av nettverkets grunntanke om inklusjon av alle landets organisasjons faglige forskningsmiljøer. Konferansene s...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland