0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian energy companies abroad: Expanding the anthropological understanding of corporate social responsibility

Norske energibedrifter har de siste tiårene i økende grad investert i prosjekter utenfor Norges landegrenser. Dette er ofte prosjekter med betydelige og omstridte miljømessige og sosiale konsekvenser, og bedriftene må forholde seg til en ulike forventninger og retningslinjer: Internasjonale stand...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

De-naturalizing difference: Challenging the production of global social inequality

Norsk sosialantropologi er et internasjonalt betydningsfullt fagmiljø, noe som ble klart betont i fagevalueringen av norsk sosialantropologisk forskning gjennomført av Norges forskningsråd i 2010-11. Det fire-årige prosjektet "De-naturalizing Difference" ble finansiert av midler gitt av Norges fo...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Fishers and Scientists in Modern Turkey

...

Awarded: NOK 21,700

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Marine knowledges in the Turkish Black Sea region and beyond. Further explorations into technology, power and identity.

Prosjektet utforsker sammenhenger mellom kunnskaper, identitet og makt i kontekst av fiskerier i Tyrkia og havforskning i Tyrkia og Norge. Arbeidet er en direkte videreføring og videre utvikling av nylig fullført doktorgradsavhandling "Entangled Knowledge s of the Black Sea. Confrontation and Con...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2010

Location: Vestland