0 projects

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Biological and Economic STrategies for sustainable Ecosystem-services and ManagemenT (BESTEMT)

Prosjektet tar sikte på å evaluere miljø- og fordelingsseffekter av ulike politiske virkemidler for fiskeriforvaltning, for eksempel kvoter og avgifter. Utslippskvoter og -avgifter vil også være blant virkemidlene vi analyserer. Dermed tar vi sikte på å fylle kunnskapshull ved å inkludere og komb...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

International Workshop on Risk, Resilience and Recovery in Marine Estates

The proposed workshop will be an interdisciplinary colloquium that brings together the leading researchers, managers and practitioners in terms of the marine estate. The purpose of the colloquium is to create new insights and understanding about how to manage the marine estate to effectively acco...

Awarded: NOK 49,366

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Modelling Eco-System Services using AGE-structured approaches (MESSAGE)

Befolkningsvekst og økonomisk vekst medfører økte klimagassutslipp som påvirker produktiviteten til verdens hav og tjenestene som har sitt opphav fra økosystemer. For å analysere økosystemtjenester må man bruke økosystem-modellering. Økosystemmodellering er langt mer enn bare tradisjonell flerbes...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A General Age-structured Model for Ecosystem Management

Et viktig resultat av prosjektet knytter seg til den pelagiske flerbestandsmodellen der en bruker ikke-lineær programmering for å finne optimal fangstsammensetning for sild, makrell og kolmule. I denne modellen ser en både på interaksjon mellom bestandene i biologien og i kostnadsfunksjonen. Det ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Operational evaluation tools for fisheries management options

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

2006 World Conference on Natural Resource Modeling

The 2006 World Conference on Natural Resource Modeling will take place in Bergen, Norway, from June 26 to June 28 next year. The World Conference on Natural Resource Modeling is an annual event organized by The Resource Modeling Association (RMA). RMA w as founded in the early 1980s by a group ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

A market model for optimal resource management

This research will be a collaborative study comparing the effectiveness of alternative multilateral treaty mechanisms for governing transboundary marine fisheries. These "mechanisms" are institutional arrangements intended to provide a framework for susta inable cooperative management of commerci...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland