0 projects

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Deltagelse i Network of Excellence: Kaleidoscope (NoE). Samarb. med 175516/V10. Bev. til Sten R. Ludvigsen, UiO Utbetalt for 2 år i 2005.

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Ukjent Fylke