0 projects

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Data and models to optimize maritime CO2 transport and offshore injection

Innen 2030 må vi utvikle et system av fullskala, fleksible og kostnadseffektive logistikk-kjeder som gjør det mulig å samle, transportere, injisere og trygt lagre flere titalls millioner tonn CO2 hvert år. Dette kommer til å omfatte CO2 fra mange kilder rundt Nordsjøen, med varierende renhet. Ett...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Enabling hydrogen in Norwegian gas export

Today Norway is one of the largest sources of gas for the European energy system, providing between 20 and 25 per cent of EU’s gas demand, more than 1200 TWh per year. This makes Norway the third largest gas exporter in the world. It is important both for Norway and Europe that Norwegian clean en...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Dynamics - Fundamental aspects of transport and injection of CO2 with impurities

This project will study some important aspects of the CO2 capture and storage process, namely the transport and injection. The captured CO2 will not be absolutely clean. The impurities present will affect the fluid properties, and must therefore be accoun ted for. To perform design and safety c...

Awarded: NOK 19.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage