0 projects

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NIVA (2020-2023)

Den globale produksjonen av plast er enorm, noe som fører til en stadig økning i plastavfall. På grunn av ineffektiv avfallshåndtering og resirkulering, ender store mengder plastrester opp i miljøet hvert år. Siden nedbrytning av plast er en langsom prosess, akkumulerer det over tid. Plastavfall ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Microplastics: Long-term Effects of plastics and Additive Chemicals on marine organisms

Den økende mengden mikroplast som følge av fragmentering og nedbrytning av marin forsøpling er godt dokumentert, men miljørisikoen ved plastrelaterte kjemikalier fremstår som en mye mindre kjent trussel mot det marine miljøet, spesielt på lang sikt. MicroLEACH’s mål er dermed å undersøke langtids...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo