0 projects

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Institutt for samfunnsforskning (ISF)

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The International Symposium on Media Innovations

...

Awarded: NOK 43,499

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Media Innovations in International Politics: Opportunities of new media in transition countries

New media increasingly influence the development of collective action around contentious international issues. Within the framework of "technological environment", new media strengthens the globalization of media channels, and offer new instruments to loc alize the information narrative by grassr...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Digitalisering av fjernsynet- endringer i politikk, marked og tilbud

Digitaliseringa av fjernsynet er nå i full gang. Kabel-og satellittnettene digitaliseres, breibåndsselskapene forbereder seg på å overføre fjernsyn over sine nett, og departementet skal lyse ut konsesjon på digitalisering av bakkenettet. Denne digitaliser inga er forventa å gi flere kanaler og åp...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Awarded: NOK 236.5 mill.

Project Period: 1997-2022

Location: Oslo og 2 andre