0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Supply-side and demand-side perspectives on climate policies

Prof. Böhringer will stay in Oslo to take part in a research camp including researchers from University of Oldenburg, SSB and NMBU. Its purpose is to gain significant progress in an initiated international collaboration project. The project addresses the different consequences of mitigating carb...

Awarded: NOK 62,999

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Målet med kunnskapsplattformen PLATON er å øke og spre kunnskapen om hvordan Norge kan nå sine klimamål. Prosjektet skal fremskaffe nye forskningsresultater i tillegg til å samle og systematisere kunnskap som allerede finnes på kunnskapsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til gr...

Awarded: NOK 48.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Prosjektet PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Fase I av prosjektet ser på betydningsfulle enkeltfaktorer for petroleumsnæringen, samt vier oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stimuleringsmidler til EU-prosjektet ENTRACTE

Søknadens målbeskrivelse og sammendrag gir tilfredsstillende populærvitenskapelig fremstilling av prosjektet. For resultater, se resultatrapporten i vedlegget.

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Effects of electricity tax reforms: Electricity price flexibility, efficiency and distribution

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo