0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Drømmer om «Nylænde». Transatlantiske kvinnepolitiske forbindelser 1880-1925

I masseutvandringens tidsalder fra Norge til USA i årene 1880-1925 skjer samtidig en stor kvinnepolitisk mobilisering og en rivende utvikling av kvinners rettigheter i begge land. Kvinnesakskvinner på begge sider av Atlanteren knyttet kontakter og var gjensidig påvirket av hverandre. Disse kontek...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays 2017

Utgi Norwegian-American Essays 2017

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays 2014

Utgi Norwegian-American Essays 2014

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til bearbeiding av doktoravhandling

...

Awarded: NOK 40,519

Project Period: 2010-2017

Location: Ukjent Fylke