0 projects

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814 i Oppland. Bønder, øvrighet og soldater.

Bakgrunnen for prosjektet er det nasjonale 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. For et par år siden vedtok Opplandsarkivets fagråd å lage en fagbok om det som kalles 1814-prosessen i Oppland. Et hovedspørsmål er hvilke sosiale grupper deltok i denne pro sessen. Historikerne har ment mye om dett...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2013-2014

Location: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tyske hemmelige tjenester i Norden 1930-1950

De tyske hemmelige tjenestene besto av både det militære Abwehr og SS-organisasjonens Sipo- og SD (inkludert Gestapo). Et poeng har vært å sammenlikne disse tjenestene, som viser seg svært forskjellige både når det gjelder personell og måten å arbeide og organisere på. Det er også lagt vekt på å...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo