0 projects

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Societal openness, normative flux, and the social modification of heritability

We will gauge the relative importance of genetics and environment in family demography and social stratification. First, we will study social change across cohorts, as influential theory suggests heritable dispositions will increase in importance when opportunity structures expand or social norms...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Residential segregation in five European countries: A comparative study using individualized scalable neighbourhoods

Segregering langs sosiale, etniske og økonomiske skillelinjer er et tilbakevendende tema i samfunnsvitenskapelig forskning. Segregering kan ha ymse negative konsekvenser for innbyggerne i storbyer, og kan forme i hvilken grad mennesker interagerer med personer som er ulike dem selv. Som regel und...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Kausale mekanismer, identifikasjon og modellering: Tre tiltak for forbedring av doktorgradsutdanningen i sosiologi

Å forstå årsaksrelasjoner er en viktig del av all samfunnsvitenskap, også sosiologi. Sosiologer forsøker f.eks. å besvare spørsmål om hvordan oppvekstvilkår, likhet og ulikhet og andre sosiale strukturer påvirker mennesker. Å skille årsak-virkningsforhold fra andre forhold i statistiske analyser...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo