0 projects

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

PES Rammebevilgning

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IRIS PES Rammebevilgning

IRIS ser for seg at det samlet vil bli søkt om å bli med i 10-12 initiativer i 2009. Disse vil bli fordelt på følgende måte: Petroleumsavdelingen: Sanntidsovervåking, modellering, integrerte operasjoner, CO2 lagring, boringsteknologi 2-3 søknader Gasste knologi og Risavika Gas Centre: Effektive...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Rogaland

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

PES Rammebevilgning til UiS 2. semester 2008

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Rogaland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Samarbeidsavtale Fagenhet for EU-forskning

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Rogaland