0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COM-FLEX: Competetive Flexibility

Basert på det store kartleggingsarbeidet som ble utført i 2020 har det blitt satt i gang et større organisasjonsarbeid inn mot fornybarprosjektene / mindre prosjekter i AKSO på Stord sin prosjektportefølje. Fundamentert på kartleggingen og konklusjonene der ble det besluttet at den tidligere fabr...

Awarded: NOK 17.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

VS2010-Verdiskapning 2010

Utviklingskoalisjonen Hordaland/Rogaland. Innovasjon og verdiskaping gjennom regionale partnerskap og lokale nettverk

Medvirkningsbasert innovasjon er det sentrale fokus i all aktivitet i hovedprosjektet. Det er planlagt spredning av det konkrete utviklingssamarbeidet i 2006 og utover, både når det gjelder bedrifter og nettverk. Hovedsamarbeidspartnerne; Industrinettverk et AS og Industrinettverket i Hardanger. ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Rogaland

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Integrated Innovation

The principal objective is to examine barriers and possibilities for increased innovation in industry. The focus is on integrated innovation, and based on the following postulate as a main point of departure: A better integration of actors with different expertise, skills, interests and geographi...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland