0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Replacing food-competing feedstocks with Methanol, CO2 and Methylamine for a Sustainable Bioeconomy

I løpet av rapporteringsperioden har vi formelt inkludert tidligere NTNU-postdoc Marta Irla og hennes nye arbeidsgiver Universitetet i Aarhus i Danmark som en assosiert partner i MCM4SB-konsortiet; dette ble gjort i samråd med ERACoBioTech og de respektive MCM4SB-prosjektpartnerne. Marta var enga...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Center for Digital Life Norway II

Centre for Digital Life Norway (DLN) is an ambitious, large-scale initiative to foster and boost transdisciplinary biotechnology research and innovation, creating value and solving challenges of societal importance in the framework of responsible research and innovation. DLN2.0 will continue to f...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Microbial conversion of C1 to value-added products by integrated systems and synthetic biology

I rapporteringsperioden siden november 2020 har det vært fokus på å avslutte eksperimentelt arbeid i alle fem arbeidspakkene (WP1 - W5) og skrive felles vitenskapelige publikasjoner. De tverrfaglige aspektene ved C1Pro-prosjektet, inkludert genom-skala modellering, utvikling av genetiske verktøy ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Thermophilic cell factories for efficient conversion of brown algae biomass to high-value chemicals

Prosjektet ThermoFactories har representert et godt Europeisk samarbeid som har akselerert forskning og utvikling knytta til utvikling av genetisk modifiserte mikroorganismer til cellefabrikker for omsetning av marine råmaterialer til bærekraftig produksjon av industrielle og medisinske kjemikali...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Center for Digital Life Norway

Siden november 2020 har senteret vært i en spesiell fase av hovedsakelig to årsaker; på den ene siden har covid-situasjonen påvirket sentervirksomheten sterkt, og på den andre siden har vi vært i overgang til fase 2 DLN2.0. I løpet av 2021 har vi parallelt startet opp DLN 2.0 og avsluttet DLN 1.0...

Awarded: NOK 47.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Systems biology platform for the creation of lean-proteome Escherichia coli strains

Den Gram-negative bakterien Escherichia coli er den mest brukte organismen for produksjon av rekombinante proteiner med anvendelser I industri, farmasi, medisin og molekylærbiologiske reagenser. Proteinsyntese er den mest ressurs og energikrevende prosessen i en celle og må derfor optimaliseres f...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Systems biology of bacterial methylotrophy for biotechnological products from methanol

Mikroorganismer anvendes innenfor Industriell bioteknologi for bærekraftig produksjon av medisiner, biomaterialer, mat og helsekostprodukter. Råmaterialene er hovedsakelig sukker og melasse som utvinnes fra planter som krever dyrkbar mark og er dermed kommer industrien i uheldig konkurranse med m...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel microbes for high level production of the omega3-fatty acid DHA and astaxanthin from biomass feedstocks

Thraustochytrider er marine, eukaryote mikroorganismer, der noen arter produserer høye nivåer av den marine omega3-fettsyren DHA. I tidligere samarbeidsprosjekter ved SINTEF og NTNU innen bioprospektering ble det etablert en samling av thraustochytrider. Blant disse ble det identifisert stammer s...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Biotechnological Production of L-lysine and Cadaverine from Methanol

Kadaverin (1,5-diaminopentan) har en økende industriell interesse som et bulkskalaprodukt med anvendelser spesielt tilknyttet produksjonen av plast, men også innen farmasøytisk industri og i tekstilindustrien. Industrielt fremstilles kadaverin i dag hovedsakelig gjennom petrokjemiske prosesser, m...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

EUROCORES: Genome-based analysis of C1 metabolism in bacilli and redesign of Bacillus subtilis into a methlotroph

One-carbon (C1) compounds such as methane and methanol are attractive, non-food and low-cost carbon and energy sources for microbial bioprocesses, which can be utilized by specialized groups of microorganisms; the methylotrophs. Research efforts with diff erent model strains revealed that methylo...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Novel Assembly Line Catalytic Machinery for Effective Production of Innovative Bioactive Compounds

...

Awarded: NOK 30,446

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A Combinatorial Mutagenesis Approach to Improve Microbial Expression Systems

Proteins have a broad range of medical and industrial applications, and today the majority of all commercial proteins are produced recombinantly, most often by using bacteria and yeast as production hosts. The scientific literature on microbial recombinan t protein production is comprehensive, bu...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Metabolic Engineering of Bacillus methanolicus: Understanding its C1 Metabolism as a basis for Directed Improvement of L-lysine Production

Metabolic engineering is the purposeful modification of cell metabolism by using recombinant DNA technology. The concept is to use available biochemical and genetic data to describe the metabolite flow in a metabolic network, and then use this to target s pecific genes for manipulations in order ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage