0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSØK posisjonering og prosjektetablering i Horisont Europa 2021-2022

NORSØK søker om prosjektetableringsstøtte for å øke sin deltagelse i FoU-prosjekt finansiert av Horisont Europa. Målet er tre nye FoU-prosjekt finansiert av EU i løpet av 2021-2022. Dette skal nås gjennom å delta i ulike aktiviteter for å styrke strategiske nettverk og samarbeid for å komme i p...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2020

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i tre søknader til H2020 og ERA-nett i 2020. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i uli...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2019

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i fire søknader til H2020 og ERA-nett i 2019. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i ulik...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2018

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i tre søknader til H2020 i 2018. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i ulike konsortsier...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Møre og Romsdal