18 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2020

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i aktuelle EU forskningsprogrammer. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2020, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon, m.fl.

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2019

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2019, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2018

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2018, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon...

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt Robotdusj som et løft i omsorgsektor

Forprosjektet skal bygge oppunder en visjon om å skape egenmestring for mennesker som ikke lenger kan utføre personlig hygiene og stell i dusj: I stedet for pleiepersonell vil en robot assistere ved hår- og kroppsvask. Et slikt system vil avlaste helsepersonell og gi brukere en bedre hverdag. For...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2017

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2017, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, jordobservasjon osv.

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2016

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2016, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, jordobservasjon osv.

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2015

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2015, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse og jordobservasjon.

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9080 EHR Pathways - Eurostars

EHRpathways-prosjektet har utviklet en avansert pasientjournalløsning (engelsk: Electronic Health Record, EHR) for helsearbeidere ved pleie og omsorg til kronisk syke pasienter og eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For helsearbeiderne vil EHRpathways tilby en enklere måte for oppda...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2014, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse og jordobservasj on.

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VISITOR ENGAGEMENT

I vitensentre og museer kan barn, unge og voksne utforske matematikk, naturvitenskap, teknologi og historie gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre. Hva er det som engasjerer de besøkende? Resultatene fra prosjektet VISITOR ENGAGEMENT er besøksobservasjoner der begrepet «engasje...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MObile musculoSKeletal User Self-management

The MOSKUS project developed an architecture, including a set of tools, for self-management of Spondyloarthritis (SpA). Patients that have undergone diagnosis and early clinical treatment use MOSKUS for self-management by performing assessments, answering questionnaires, and using the patient dia...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Søknad rammeavtale PES

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Intelligent Garment for Motor Rehabilitation

...

Awarded: NOK 23,659

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Real time Secured Service Bus for Critical Infrastructures Control Systems

...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Intelligent, real-time management of Adverse Drug Reactions along the entire Patient Care Cycle

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Modeling and analysis of evolutionary structures for distributed services

...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

EU søknad for CREDO (Modeling and analysis of evolutionary structures for distributed services)

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Secure pErsonalised and customised access and delivery of scaLablE Networked audiovisual content based on usage aware living metadatA

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo