0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nitrous oxide reduction in acidic environments

I dette prosjektet har vi studert biogenesen til lystgass-reduktase (N2OR), det eneste enzymet som kan nøytralisere den potente klimagassen lystgass (N2O). Denne gassen har et stort globalt oppvarmingspotensiale, mye sterkere enn metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Samtidig som vi finner måter fo...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken