0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TRACE AND TERMINATE SALMON GILL POXVIRUS: TRACEPOX

Laksepoxviruset infiserer overflateceller i gjellene og kan ødelegge barrieren mellom laksen og miljøet utenfor og kan føre til alvorlig og akutt gjellesykdom. Nye studier viser at viruset har en stor utbredelse og er et alvorlig velferdsproblem med store økonomiske konsekvenser. I Det pågående f...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Environmental requirements and welfare indicators for new cage farming locations and systems

Prosjektet adresserer viktige kunnskapshull knyttet til oppførsel og velferd hos oppdrettslaks introdusert av den raske og nylige utviklingen av en rekke nye oppdrettssystemer og lokasjoner. Disse nye oppdrettssystemene prøver å redusere langvarige og uhåndterlige miljøproblemer som lakselusangre...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Extending the instrumental record of North Atlantic Ocean climate variability

Klimavariabilitet påvirker nær alle naturlige systemer og menneskelig aktivitet. En realistisk forståelse av de mekanismene som driver klimavariabilitet og de mulige effektene disse har på alle levende organismer er derfor kritisk for vår evne til å forutsi konsekvensene av nåværende og fremtidig...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ECOsystem dynamics in the NORwegian SEa - new methods for understanding recent changes

Det primære målet med prosjektet EcoNorSe var å forbedre vår forståelse om samspillet og dynamikken i Norskehavet økosystem ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere dietten av disse økologisk og økonomisk viktige pelagisk fiskebestander. Fleste av ambisiøse mål ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Societal conditions for language change. The Nordic experiment.

The purpose of the project Societal conditions for language change is to build on the possibilities that real time studies offer, with a particular focus on how different macro-level societal conditions influence language change differently. In historical linguistics it has always been common to...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Environmental responses to organic and inorganic effluents from fin-fish Aquaculture

Utviklingen i norsk lakseoppdrett krever et forvaltningsregime basert på solid vitenskapelig kunnskap som også gjør det mulig å møte de utforingene som industrien vil stå over for i fremtiden. Der er et økende fokus på miljømessige påvirkningen på fjord- og kystøkosystemer fra organiske og uorgan...

Awarded: NOK 34.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Towards Sustainable Fish Farming at Exposed Marine Sites

WP1 Sikre operasjoner og HMS Norske fiskeoppdrettere uttrykker ønske og ambisjoner om å ta i bruk lokaliteter lenger ute på kysten som er mer eksponert for sterk strøm og høye bølger enn lokaliteter inne i fjordene. Utnyttelse av slike lokaliteter antas å ha mange fordeler for blant annet miljøm...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Exposed salmon farming in high currents and waves

Johansson. D, Laursen, F., Fernö A., Fosseidengen, J-E., Klebert, P., Stien, L. H., Vågseth T. & Oppedal, F. Water current: a directive factor for atlantic salmon (Salmo salar L.) behaviour in sea cages. Presentation at EAS 2013 at Trondheim. Laursen, F., Johansson, D., Olsen, R-E., Oppedal, F...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Workshop om velferdsforskning i Vest-Norden

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke