0 projects

SSF-Svalbard Science Forum

Using SVALGREEN for research and higher education - interdisciplinary cooperation in a Pan-Arctic perspective combining SIOS and GIOS

The SVALGREEN project focus on optimizing the collaboration and thus use of the existing research infrastructures across the largest climatic gradient in the Arctic, between warm Svalbard and cold Greenland, as organised in the long-term SIOS (Svalbard Integrated Earth Observing System) and GIOS ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Exchanging local narratives and scientific understanding of climate changes in indigenous communities of Greenland and the southwest Pacific

ClimateNarratives er et stort tverrfaglig forskerprosjekt med fokus på risiko, sårbarhet, innovasjon og tilpasningsdyktighet hos lokalbefolkningen langs kysten av Grønland og på øystater i Stillehavet under et klima i endring. Begge befolkningsgruppene lever av og med naturen og har mye til fel...

Awarded: NOK 24.5 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous homemaking as survivance: Homemaking as cultural resilience to the effects of colonization and assimilation.

Å skape et hjem er noe av det mest grunnleggende vi mennesker gjør. I dette prosjektet skal vi undersøke betydningen av hjemmet for kulturell overlevelse blant samer og inuit i Norge, Sverige, Danmark og Grønland. Da ser vi på både arkitektur, interiør, aktiviteter og boformer. Vi skal også under...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Crisis Management in a Polycentric Nordic Local Democracy: Different Governance Structures - Different Results?

De nordiske kommunene er viktige for å håndtere kriser i samfunnet. Strategiene vedtas kanskje sentralt, men de iverksettes lokalt. POLYGOV-prosjektet er en sammenlignende studie av krisehåndtering, organisering og funksjonsmåten til lokaldemokratiene på Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Urban Transformation in a Warming Arctic: The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning

UrbTrans er et radikalt interdisiplinært prosjekt som undersøker utviklingen av Nuuk, hovedstaden i Kalaallit Nunaat (Grønland). Målet med prosjektet er lære med og fra Nuuk om sammenhengene mellom urbanisering, kolonialisme og dekolonisering. Ved å studere byens utvikling fra 1950 og fram til i ...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments

Prosjektet «MAREC- Inter-organisatorisk koordinering av stor-skala redningsaksjoner i komplekse omgivelser» fokuserte på koordinering mellom beredskapsorganisasjoner og koordineringsutfordringer knyttet til masseredningsoperasjoner (MROs) til sjøs. Blant de største utfordringene i slike operasjon...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

ROMFORSK-Program for romforskning

Radar altimetry for ice mass balance - impact of melting and refreezing in the snowpack

Klimaendringer har ført til økte massetap fra isbreer, innlandsis og havis de siste tiårene, og det påvirker både havnivået og havsirkulasjonen. Radaraltimetri fra satellitt er en av få teknikker som kan overvåke disse endringene ved hjelp av repeterte høydemålinger av jordas overflate. Nøyaktigh...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

ASUS: Arctic SUStainability: A Synthesis of Knowledge

ASUS - Populærvitenskapelig formidling I dette prosjektet gikk en gruppe eksperter fra syv arktiske land sammen for å utvikle en tverrfaglig sammenstilling og vurdering av den kunnskapen vi per i dag har om arktisk bærekraft og bærekraftig utvikling. Gjennom dette arbeidet har vi utviklet ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Joint research on human and natural adaptation to changing climates and environments in the High North by proxy data (Joint Proxies).

Ved å analysere Joint Proxies fra arkeologiske lokaliteter, hvor våre respektive kilder og data finnes i form av tidskapsler, er målet å gi et viktig og substantielt, interdisiplinært og internasjonalt bidrag til regional og global kunnskap om hvordan mennesker og naturlige populasjoner (dyr og p...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Norways ice-associated whales in a changing Arctic

Viktige resultater fra ICE-whales prosjektet inkluderer de første bestandsestimatene for alle tre endemiske Arktiske hvalartene i norsk Arktis, noe som er en betydelig prestasjon gitt de analytisk og logistiske utfordringer med disse dyrenes svært lave bestandstall og mobile natur i generelt isfy...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ECOsystem dynamics in the NORwegian SEa - new methods for understanding recent changes

Det primære målet med prosjektet EcoNorSe var å forbedre vår forståelse om samspillet og dynamikken i Norskehavet økosystem ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere dietten av disse økologisk og økonomisk viktige pelagisk fiskebestander. Fleste av ambisiøse mål ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites (ARCTICCHALLENGE)

I januar 2015 var oljeprisen høy, og den tiårige nordområdesatsingen en driver for utvidelse av norsk oljevirksomhet i Arktis. Skepsis, kritikk og tvil ble rettet fra miljøorganisasjoner, noen regionale utviklingsaktører, mindre politiske partier og representanter for fiskeri og reiseliv - i till...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Marine Resource Governance in the Arctic

We will bring together academic experts on the economics of living marine resources in the Arctic Ocean with resource managers and policy makers to advance understanding of management of these valuable resources and develop flexible, ecosystem-integrated management solutions. The overall purpos...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland