0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av barrierer og indikatorer for å hindre og begrense miljøutslipp til sjø

Hittil har petroleumsvirksomheten hatt stort fokus på sikkerhet for personell og utstyr på topside produksjonssystemer. Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle kunnskap, analyseverktøy og retningslinjer for design og verifikasjon av høypålitelige sik kerhetssystemer som er tilpasset strenge ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Klammerløs og skumfylt PE-merd

Det skal utvikles en ny type flytekrage for oppdrettsmerder. I stedet for de tradisjonelle PE-merdene som består av 2 eller flere standard rørprofiler holdt sammen med klamre for hver 2-3 meter skal det utvikles et enkelt ovalt formet rørprofil. Dette pro filet skal være skumfyllt, dvs med varier...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low Carbon Shipping

Previous studies have indicated that shipping has a potential to reduce GHG emissions in a cost-effective manner (i.e. emissions can be cut with net cost savings) . These options often increase the price of new ships (or upgrading of existing), but provid es substantial cost saving in a life-time...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Deltakelse i møtene til prosjektet "Mapping the Peer-to-Peer Model for Enhancing Adult Learning among Land Owners" (kortnavn Peerforestry).

Norsk senter for bygdeforskning ved Gro Follo har deltatt som eneste norsk aktør i utarbeidelsen av den internasjonale prosjektsøknaden "Mapping the Peer-to-Peer Model for Enhancing Adult Learning among Land Owners" (kortnavn "Peerforestry") som er gitt m idler fra Nordplus-programmet. Finansieri...

Awarded: NOK 18,000

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

The 2010 Nordic Baltic conference on forest operations

Norsk Institutt for skog og landskap skal arrangere OSCAR-konferansen "The 2010 Nordic Baltic conference on forest operations". Konferansen er allerede støttet av Nordisk Ministerråd gjennom Samnordisk Skogforskning (SNS). OSCAR er et networking-prosjek t støttet av SNS, med den hensikt å styrk...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2010-2011

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FlexShuttle - Direct Shuttle and Loading

The project goals are to develop and verify Direct Shuttle Loading with the FlexShuttle subject to the following Key Performance Indicators (KPI): - Safety should be equal to or better than existing state of the art Dynamic Positioning (DP) offloading ope rations with reduced risk for collision b...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikrere skipsoperasjoner for ankerhånderingsfartøy

-

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av en teknologi basert på avansert oksidasjon og UV-bestråling for rensing av ballastvann

Ved ratifisering av IMOs regelverk knyttet til rensing av ballastvann på skip skapes et enormt marked for gode rensesystemer. På verdensbasis er det anslått at mint 80.000 skip skal ha rensesystem for ballastvann på plass innen 2016. Redox AS har tatt må l av seg å utvikle en teknologi for rensi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Møre og Romsdal

ROMFORSK-Program for romforskning

BepiColombo: Mefisto: Mercury Electric Field In-Situ TOol

The BepiColombo orbiters to Mercury, the ESA Mercury Planetary Orbiter (MPO) and the JAXA Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) will make observations of many sides of the planet possible; the interior and the surface of Mercury, the planet's magnetic fiel d and magnetosphere and the interaction b...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian participation in Euclid, ESA's next cosmology mission

Euclid is one of the main competitors for becoming the first "M-mission" in ESA's Cosmic Vision 2015-2025 programme with a target launch date of 2015. Its main aim is to study the expansion history of the universe and the growth rate of cosmic perturbatio ns throughout the history of the universe...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

The Norwegian Cluster studies 2010-2012

This is a joint project submitted by researchers from the University of bergen (UiB), the University of Oslo (UiO), the University Studies on Svalbard (UNIS) and the Norwegian Defence Research Establishment (NDRE) to support Norwegian Cluster studies for 2010-2012. The main themes of the propos...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Wildlife-human interactions: from conflict to coexistence in sustainable landscapes. Publication and communication phase

In the period 2007 - 2009, the Norwegian Institute for Nature Research and the Norwegian University of Life Sciences have been involved in a cooperation project with the Centre for Ecological Studies at the Indian Institute for Sciences and other Indian p artners. The project has been financed by...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Søknad om stipend for privatundervisning med Prof. Frans Helmerson.

Mitt navn er Frida fredrikke Waaler Wærvågen (født 17.08.88). Jeg studerer utøvende cello, og har som mål å høyne min kompetanse på instrumentet slik at jeg i framtiden kan være aktiv som solocellist. Dette er en krevende målsetting som forutsetter omfat tende egeninnsats , og som dessuten bare ...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2010-2010

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Drift av pendelferge ved hjelp av fornybar energi.

Forprosjekt: Nett og litteratur studier for å finne "State of the art". Foreløpig søk etter patenterte skranker. FoU oppgaver Grov driftsanalyse for en fergestrekning. Foreløpig gransking av Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk. Finne egnet fergerut e for å ha realistisk "case". Finne egne...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

MEMO Active 2

Memo Active 2 er en videreføring av prosjektet MEMO Active, fase 1(delfinansiert med Skattefunn i 2009) Via en dedikert programvare skal hjelpemiddelet MEMO Active kunne tilpasses den enkelte brukers behov og funksjonsnivå. MEMO Active vil være basert på en PDA. Hjelpemiddelet vil kunne progr...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Environmental and economical sustainability of organic dairy farms

I prosjektet Miljømelk (Environmental and economic sustainability of organic dairy farms) undersøker vi miljøeffekter og økonomi på 20 melkeproduksjonsgarder i Møre og Romsdal, 10 økologiske og 10 konvensjonelle. Antall melkekyr per gard varierer fra 13 til 69 årskyr (snitt 29). Ei årsku produser...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Robust pigs by improved exterior functionality and reduced osteochondrosis using non-invasive technology

Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en mer robust gris som skal være konkurransedyktig i nåværende og fremtidige markeder. Fokuset i prosjektet har vært å finne metoder og strategier for å redusere leddlidelsen osteokondrose og bedre eksteriøret (ben, klauver, kropp) og dermed funksjonal...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Innlandet

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

DNA methylation and mRNA expression at early and late stage of breast cancer as well as pre-malignant neoplasia

Due to improved disease diagnostics, most of the operated breast tumours today are T1/T2 and the distinction between them is of great importance for prognosis. The categorization and distinction between T1 and T2 can be a matter of millimetres, but is of significant importance for the patient in...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Studies on the biology of potato cyst nematodes under Nordic conditions for improving management and regulation in Norway

The yellow potato cyst nematode (yPCN) Globodera rostochiensis and the white species (wPCN) G. pallida are quarantine pests subjected to national regulations. PCN infestations make production expensive and reduce the sales value of farms. Resistance break ing populations and long persistence of P...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

A novel environment-friendly anti-fouling technology for the paint and coating industry

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Implementation of higher-order molecular properties at the multiconfigurational range-separated density-functional theory level

The project aims at implementing a powerful and versatile computational tool for modeling molecular properties, by merging two promising approaches: the first one, developed by the French team, is multiconfigurational range-separated density-functional th eory, which combines the best - with resp...

Awarded: NOK 5,504

Project Period: 2010-2011

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

New antibacterial compound with potential for treatment of multiresistant pathogenic bacteria (MRSA)

...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Potato Ring Rot Management

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Industrial Verification of a Self-calibrating, Accurate and Non-expert ultraviolet (UV) Irradiance Meter

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Verification of process technology for application of conductive nanomaterials

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Akershus

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Security Semantics for the Internet of Things

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Integration of methods and tools for security of electricity supply analysis

Power system operation as well as the system itself is under change for a number of reasons, making it a challenge to maintain security of operation and reliability of supply to end customers. A particular challenge is to include and represent adequately the uncertainties and risks involved. The...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Efficient CO2 Absorption in Water-Saturated Porous Media through Hydraulic Fracturing

Storing CO2 in porous rock formations that are already water saturated, it is necessary for the CO2 to displace or to be dissolved into the fluid. In either case, it is necessary to force the gas into the formation. If we envision pumping the CO2 into drained oil wells and these simply consis...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Fondsregion Hovedstaden (RFF 15% potten)

...

Awarded: NOK 16.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimized process control in the meat industry by inline quality measurement and automatic sorting of meat trimmings

An primary aim of MeatAutoSort is to develop an automated system that can sort individual meat trimmings according to fat content and weight into batches of specified target fat content. This is possible by combining fat estimates from a novel NIR system with the weight of each trimming obtained...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo