0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Networking Event to Advance Nanosafety in Norway

The main aim of this project is to arrange a networking event targeted towards different stakeholder groups working with nanotechnology in Norway so as to advance nanosafety. In doing so, the event will a) share the knowledge developed within the EC FP7 project NANoREG and RCN project NorNanoREG,...

Awarded: NOK 88,700

Project Period: 2016-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Conserving the Genetic Biodiversity of Maize in Mexico: Understanding a complex problem and developing participatory solutions

BiodiverSEEDy-prosjektet (www.biodiverseedy.com) har vært en tverrfaglig satsning for å forstå og forbedre innsatsen for å bevare det biologiske mangfoldet i landbruket. Prosjektet har bragt sammen kunnskap fra forskning, filosofi, kunst og urfolks landbrukssamfunn for å finne frem til en bedre f...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Agri/Cultures Project: Operationalising Norways Gene Technology Act and its Requirement for Social and Ethical Justifiability

Agri/Cultures-prosjektet har hatt som målsetning å frembringe kunnskap om ulike kulturer i landbruket og hvordan man kan formidle denne kunnskapen på måter som gjør den tilgjengelig, engasjerende og nyttig for akademikere, forbrukere og beslutningstakere. Prosjektet ønsket spesielt å endre måten ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Integrating Ecotoxicology and Ethics for Responsible Ecological Governance: The Case of Nanoparticles for Environmental Remediation

The NanoEcotoxEthics project was an integrated research project funded by the ELSA program of the Norwegian Research Council. As such, it was a part of a Research Council effort to advance responsible research, innovation and technology development throug h having scholars from the social science...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa