0 projects

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Power Politics and Security in the Arctic

Politics and Security in the Arctic (POPSARC) tar utgangspunkt i to overordnede spørsmål. For det første, hva kjennetegner vestlige alliertes tilnærminger til sikkerhet i Arktis de senere årene? For det andre, hva kjennetegner samspillet mellom disse vestlige allierte i Arktis, innenfor nøkkelomr...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

NUPISPOKE

NUPISPOKE-prosjektet hadde to hovedmål: Det første var å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning, gjennom NUPIs deltakelse i Forskningsrådets BalanseHub-nettverk. Som forskningsinstitutt med høy grad av ekstern prosjektfinansiering, og tidligere deltak...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

IP-OA 2017

Med sine 74 årganger er Internasjonal Politikk et av de lengstlevende skandinaviske fagtidsskriftene. Det er også det eneste tidsskriftet på skandinavisk språk som både er spesialisert på internasjonale studier og hvor alle fagartikler gjennomgår full fagfellevurdering. IP eies av NUPI og utgis...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet Internasjonal Politikk 2016

IPs lesere er forskere og studenter i samfunnsvitenskapene, beslutningstakere i f.eks. Stortinget, UD og FD, ansatte i internasjonalt orienterte institusjoner og andre med interesse for internasjonale spørsmål. IP har en stabil abonnementskare. I tillegg laster et økende antall lesere ned IP-stof...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet Internasjonal Politikk

Internasjonal Politikk (IP) er i dag et av Nordens ledende fagtidsskrifter innen fagområdet Internasjonal Politikk. IP er det eneste tidsskriftet på skandinavisk språk som både er spesialisert på fagområdet internasjonal politikk og hvor fagartiklene gjen nomgår full fagfellevurdering. Mens stu...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo