0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Research and Demonstration of Key Technologies for Reliable and Efficient Application of New Energy Vehicles in China and Norway

Batterielektriske kjøretøyer er ekstremt energieffektive og nyttiggjør over 90% av den tilførte elektriske energien. Å nå lokal og global miljøvennlig offentlig transport realiseres derfor ofte ved hjelp av batteri-elektriske busser. Norge og Kina er leder an internasjonalt i dette, og bilateralt...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Key technologies and demonstration of combined cooling, heating and power generation for low-carbon buildings/neigbouhoods with clean energy

ChiNoZEN-prosjektet har som hovedmål å bidra til en betydelig økning i andelen av miljøvennlige bygninger og nabolag gjennom samarbeid mellom ledende kinesiske og norske forskere. ChiNoZEN-prosjektet støtter overgangen til bærekraftige bygninger og områder, med sikte på å redusere avhengigheten ...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

CONWIND: Research on smart operation control technologies for offshore wind farms

Lønnsomheten til en vindpark er påvirket av vindskyggene laget av turbinene. Vindskygger er bevegelige turbulente vindfelter med lavere gjennomsnittlig vindhastighet. Den økende størrelsen på turbinene til havs leder til større vindskygger, og styringen av disse (gjennom å styre turbinene) kan ha...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PeTWIN : Whole-field digital twins for production optimization and management

Digitale tvillinger er nødvendige for digitaliseringen av olje- og gassproduksjon. Dessverre er de dårlig forstått og oppskrytt. F.eks, i 2018, var digitale tvillinger, sammen med Deep Learning, helt på toppen av Gartner Groups kjente hype kurve. Enkelt forklart, er en digital tvilling en simulat...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forskeropphold ved University of California Los Angeles (UCLA) for å tilrettelegge for samarbeid mellom UCLA og Universitet i Sørøst Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge ble i mai 2018 akkreditert universitetsstatus. Universitetet har i sin stategiske plan uttrykt et ønske om å styrke sitt internasjonale samarbeid. Det første av totalt to hovedmål for dette prosjektet er derfor å etablere et forskningssamarbeid mellom University of C...

Awarded: NOK 39,961

Project Period: 2018-2019

Location: Vestfold og Telemark

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Vi har designet en stor survey med fire hoveddler. Den første delen måler incentiviserte oppfatninger om hvordan reduksjonen i vannforbruket under den siste tørken ble fordelt mellom fattige og rike i Cape Town. Den andre delen undersøker hva respondentene mener ville vært den rettferdige måten å...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi carrier separation and distribution for a flexible energy system

Prosjektet skal utvikle og bygge et demonstrasjonsanlegg for å konvertere biogass til hydrogen, varme, CO2 og strøm. Teknologien skal så spres til andre deler av Europa.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

November conference - Program Committee, presentation and participation

This application is intended to obtain travel support for selected SINTEF employees to the November Conference 2018 in Brazil. This is important for SINTEF for developing new R&D possibilities, internationalize the activities at SINTEF and also to find talents from Brazilian or Norwegian Universi...

Awarded: NOK 38,798

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of hybrid energy storage systems for the integration of renewable energy sources into the power grid and off-grid systems

Det overordnede målet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle teknologi innen energilagring som fremskynder overgangen til fornybare energikilder som sol- og vindkraft i elektriske kraftsystemer. En av utfordringene knyttet til mange fornybare energikilder, f.eks. sol- og vindkraft, er at ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Closing the Carbon Window- The Role of CCS in Meeting the Paris Agreement

Formålet med møtet var å samle en rekke fremstående eksperter for å vurdere vår kunnskap om CCS og dets potensiale i forhold til å lukke karbonvinduet. Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av The European Academies' Science Advisory Council (EASAC), som nylig har utgitt rapporten: «Negative em...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: Smart Grids - støtte til norske deltakelse i mission innovation fora vedr #1 Smart grids

Mission Innovation er et globalt initiativ som fokuserer på å aksellerere innovasjonen innen utslippsfri energi. Et uttalt mål er å doble R&D innsatsen innenfor området. Mission Innovation er delt inn i 8 tematiske områder hvor IC#1 er Smart Grids (smarte elektriske kraftsystemer). Målsettingen t...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Smart Water foredrag ved novemberkonferansen i Rio 2018

Presentere forskningsprosjektet "Smart Water" hvor selektiv ioneseparasjon fra sjøvann resulterer i økt olje utvinning ved innjeksjon i kalk og sandstein reservoirer.

Awarded: NOK 22,876

Project Period: 2018-2020

Location: Rogaland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Participation of November Conference and management of the session for Environment & IOR (EIOR), Rio de Janeiro, 2018

The goals and purpose of the travel are 1) Organize the EIOR session and serve as chairs for the EIOR session (Ying Guo) at the November Conference in Rio De Janeiro, 12-13 November 2018; 2) Give 1 technical preparation by Emily Lyng with the working title "Environmental Risk Assessment method...

Awarded: NOK 24,769

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Økosystembasert forvaltning - utvikling av fagsystemer og indikatorer for bærekraftig bruk av vassdrag og nedbørfelt

Prosjektet skal bidra til å videreutvikle fagsystemer og tilrettelegge verktøy for å forvalte norsk natur mer økosystembasert og treffsikkert, slik Stortinget legger opp til gjennom handlingsplan for naturmangfold. Resultatene fra prosjektet skal bidra til å utvikle og teste fagsystem for økologi...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Travel stipend to the 2018 November Conference in Rio de Janeiro

The organising committee for the November conference has agreed that each Research Institute in the consortium shall apply for two travel stipends of NOK 25000 (IFE, SINTEF, NORCE), while each university (UiB, NTNU, UiS and UiO) will apply for one each. This is the University of Oslo's proposal.

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New thermoelectric ANtimonides and Silicides With EntRopy stabilization

Omtrent 60% av det globale primærenergiforbruket går tapt under forbrennings- og varmeoverføringsprosesser. Energigjenvinning er derfor et sentralt instrument for å begrense behovet for ikke fornybar energi og redusere klimagassutslipp. Termoelektriske materialer er avgjørende for vellykket konve...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Deltagelse i Novemberkonferansen i Rio de Janeiro 2018

Representanter fra IFE vil delta på Novemberkonferansen i Rio de Janeiro 2018, og vil også være med å arrangere konferansen, ved at en av IFEs representanter er med i programkomiteen for konferansen og vil være chairman for materialteknologisesjonen på konferansen. Konferansen vil bli benyttet ti...

Awarded: NOK 48,055

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

ERA NET: Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility

Hensikten med prosjektet er å utvikle og demonstrere en flernivå aggregeringsløsning for fornybar energi. En husholdning har ulike enheter som bruker elektrisk energi. Eksempler er varmtvannsberedere, elbilladere, og ovner. I tillegg kan en husholdning produsere egen energi gjennom solcellepanele...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Whole Value Chain CCUS Student Week

"Whole Value Chain Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)Conference" er en internasjonal konferanse om hel-verdikjede CCUS. Arrangementet var et samarbeid mellom Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP) (Petroleum Research School of Norway), NorTex Petroleum Cluster, International Ene...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

DropTech AS - forbedring av kjemikalieinjeksjon for olje- og gassindustrien.

I offshore olje- og gassproduksjon injiseres forskjellige kjemiske hjelpestoffer for blant annet å unngå avleiringer i rør, for å beskytte utstyr og rør mot rust, forbedre utskillingen av råolje fra vann, samt mange andre områder. Den teknologiske utfordringen ved slik injeksjon er at det er utfo...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Workshop - Ice Reduction and Removal Techniques on Structures and Conductors

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Disse problemene fører til store kostnader for reparasjon og vedlikehold i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Ising på kr...

Awarded: NOK 75,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Production of JP-8 Range Fuels and Chemicals from Pyrolysis bio-oil using Nanostructured Catalyst

Landbruk og skogbruk i India og Norge utgjør et godt grunnlag for utvikling av landsbybasert sirkulær bioøkonomi, inkludert inntekt, arbeid og velferd, der biomasse erstatter fossilt brensel og petroleumsbaserte kjemikalier og materialer. Spesielt gjelder dette for tungtransport og sjøtransport, ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Greenhouse gas emissions from biogas digestate applications to rice production systems

Avfall kan bli omgjort til energi ved å produsere biogass ved hjelp av spesielle mikrober i oksygenfritt miljø. Biogass kan brukes til f.eks. oppvarming og matlaging. Noe organisk materiale blir tilbake etter prosessen, det kalles biorest. Biorest er et godt organisk gjødsel produkt for landbruke...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET: Flexible smart grid energy system for quarters considering a market exchange platform, local storage and electro mobility

Prosjektets hovedmål er demonstrasjon og evaluering av effekten av Energismart nabolag (ESN) konseptet i nabolag med lokale fornybare energikilder (RES) og elbil lading som muliggjør en fleksibel utveksling av lokalt produsert energi. Ved å utnytte energilager, smart lokalt energistyringssystem o...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: Deltakelse i Mission Innovation Challenge 6: Clean Energy Materials Innovation Challenge

Prosjektleder Ole Martin Løvvik ble i 2017 utpekt som en av tre eksperter fra EU i forbindelse med utarbeidelsen av den første rapporten om Mission Innovation Challenge 6 (MIC6), Clean Energy Materials Innovation Challenge. Han deltok i den første workshopen for eksperter i Mexico city i septembe...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Robust and accelerated full waveform inversion

Seismiske data er viktig for å karakterisere de fysiske egenskapene til undergrunnen. I innsamlingen av seismiske data sendes et signal ned i mediet. Dette signalet blir reflektert og returnert til overflaten når det påtreffer endringer i bergartene i undergrunnen. Ved å ta opp signalet når det k...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET ACES - Adaptive Control of Energy Storage

ACES-prosjektets senere periode var fokusert på prosjektleveransene. Tettere samarbeid mellom prosjektpartnere og mer konsentrert fokus på å få ting til å fungere etter hensikten. Teststedene ble av åpenbare grunner gjenstand for mye testing og evaluering i denne perioden. For å spre kunnskap og ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security in Energy Infrastructure of Smart Cities (CPSEC)

Infrastruktur for energi, som i dagens samfunn er støttet av moderne Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (IKT), er blant de viktigste typene Kritisk Infrastruktur (KI) som muliggjør vitale samfunnsoppgaver. Skade eller ødeleggelse på slik kritisk infrastruktur ved cyberangrep, naturkatastro...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: Hydrogen Challenge - Mission Innovation

Mission Innovation, Innovation Challenge 8; Renewable and Clean Hydrogen (MI IC8), har hatt som målsetting å akselerere utviklingen av et globalt hydrogenmarked ved å identifisere og eliminere viktige teknologiske barrierer for produksjon, distribusjon, lagring og bruk av hydrogen i gigawatt-skal...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Retrofit High-Speed Drilling Telemetry system

Forskningsprosjektet "Ettermontert høyhastighets telemetri system for boring" sikter mot å utvikle en ny måte for å muliggjøre nedihullskommunikasjon. Nedihullskommunikasjon er vesentlig for å sikre høy brønnkvalitet og plassering av brønnen som er da viktig for effektivt produksjon. Dagens n...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland