0 projects

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Biological indicators for classification of ecological status in freshwater

The main objective of BIOCLASS-FRESH is to develop and validate biological indicators suitable for classification of ecological status in rivers and lakes in line with the EU Water Framework Directive. The project will build upon the results of recent pro jects and expand further by focusing on s...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

EN REISE I REALFAGENES VERDEN

For å øke rekrutteringen til realfag i første klasse ved den videregående skolen, skal det i prosjektet produseres en dokumentarfilm med tilhørende skriftlig sidemateriell. Filmen skal vise frem nye sider av realfag og bidra til å gi realfaglige og teknol ogiske yrker et image ungdom lettere kan ...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Newton Camp Norge

I Newton Camp gis barn og ungdom mulighet til å oppleve realgfag og naturvitenskap på en engasjerende måte, gjennom aktiviteter de identifiserer seg med, under veiledning fra gode rollemodeller som f.eks lærerskole-studenter. Det legges vekt på å benytte naturen i mange av aktivitetene, samt foku...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Nordland - Nordlánnda

YFF-Yngre, fremragende forskere

Modelling Transport in Porous Media over Multiple Scales

Flow in porous media governs important physical processes such as oil and gas recovery, groundwater management and carbon dioxide storage. Most porous media of interest are highly heterogeneous, with small scale flow paths dominating the overall displacem ent. The current project aims at develo...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

YFF-Yngre, fremragende forskere

Studying the early universe with non-gaussianities

According to most theories, the universe originated approximately 13 billion years ago in the so-called Big Bang. The details of the physical processes occurring in the first fractions of a second during the birth of the universe are still to be cleared. The early universe, containing dense hot g...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

IPY - leie av erstatningsfartøy for G.O.Sars

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Astronomiåret 2009 - et krafttak for realfagsrekrutteringen i Norge

Det internasjonale astronomiåret skal bidra til å øke interessen for realfag i skolene og blant folk flest ved å spille på astronomiens popularitet blant barn og voksne i alle aldre. Ved å gjennføre et omfattende formidlingsprogram i alle kanaler over et helt år med oppfølgingsaktiviteter i årene...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Oppbygging av oppgavedatabase og utvidelse av karrieresenteret på matematikk.org

Oppgavedatabase Nettstedet er i ferd med å bygge opp en oppgavedatabase for 1. - 13. trinn som etterhvert skal bli en del av et større oppslagsverk for matematikk. Oppgavene i databasen organiseres i samsvar med hovedområder og kunnskapsmål i Kunnskapsløf tets læreplan. Oppgaver lages i ulik vans...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Darwin 2009: I kjølvannet av ideen som forandret verden

I 2009 er det 150 år siden On the Origin of Species utkom og 200 år siden Charles Darwin ble født. En gruppe unge, norske biologer tilknyttet Centre of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES ved UiO) gjentar i forbindelse med jubileet reisen som ins pirerte Darwin til evolusjonsteorien, med...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Hvordan stimulere unge forskere? Hva gjør barn og ungdom interessert i forskning?

Forskerfabrikken har i 6 år tilbudt forskerkurs og temadager rundt ulike realfag til barn i Oslo. Vi har også arrangert noen få ungdomskurs som har fått god oppslutning. Vi har nå 62 barn/ungdom som har deltatt på flere av tilbudene vi har hatt så langt, og som ønsker å lære mer om naturvitenskap...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Rekruttering til realfag via interaktiv robotikk

Konseptet er å bruke en nyutviklet 7-aksers industrirobot (slangerobot) på en slik måte at den får kroppslig/sosial interaksjon med barn/ungdom. Denne roboten er 1.6meter høy og vil bli modifisert med spesielle sensorer slik som trykk/ berøringssensorer o g kamera. Denne tar vi med på messer/show...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Upscaling biological data, processes and models in relation to hydrological processes and models to catchment scale

In order to obtain sustainable use, development and management of water resources, it is crucial to understand how ecological and hydrological processes at small spatial scales relate to the whole catchment. The major challenge in this project is to integ rate the knowledge of the physical enviro...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Towards a better understanding of bloom-forming toxic cyanobacteria

Blooms of toxic cyanobacteria are a main consequence of freshwater eutrophication. Despite considerable research efforts, the bloom forming capacity of cyanobacteria, their high competitive strength, and the regulation of cyanobacterial toxins in nature a re still weakly understood. This causes u...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

PERMASOM - Organic matter in permafrost: molecular composition and associated response to increasing temperature

The release of CO2 to the atmosphere from the mineralization of soil organic matter (SOM) in thawing permafrost is one of the largest potential feedback mechanisms on the climate system. This positive feedback, i.e. it will aggravate climate changes, is d ue to the fact that SOM decomposes faster...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Viken

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

A book project for children: Svalbard rock ptarmigan - a year in the Arctic

Svalbard rock ptarmigan (Lagopus muta hyperbora) is a unique endemic species of the terrestrial ecosystem at Svalbard. Being the only wintering herbivorous bird on the archipelago, it has attracted interest from research, management as well as children. T he book`s working title is, Svalbard rock...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Population-limiting mechanisms for Atlantic salmon during early estuarine and coastal migration

1) Recent research has demonstrated that conditions experienced by salmonids within freshwater may have a direct impact on the survival of the fish once they enter the marine environment. 2) Furthermore, the mortality of Atlantic salmon smolts can exceed 60% during the transition period from fres...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Quantitative and population genetic models for the effect of escaped farmed salmon on genetic variation and fitness in wild population

The overall aim of the project is to advance the understanding of evolutionary and demographic effects of escaped farmed Atlantic salmon on wild salmon populations using and extending existing mathematical models. Artificial selection for increased gro wth performance in farmed salmon have led...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Influence of the Matrix on Species Richness in Ugandan Forest Fragments

The power-law species area relation (SAR) has been used to predict that as the size of a habitat fragment decreases, the number of species supported by that fragment will fall. Despite the widespread usage of the SAR in conservation biology, the relation ship is confounded by a number of factors...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2017

Location: Vestland

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

IPY Svalbard Course 2008: A multidisciplinary science - management cross-talk course on IPY projects and sustainable management of Svalbard

The target group of the IPY Svalbard Course 2008 are executive officers and managers in Norwegian governmental administration and the industry, and the aim of the course is to give the participants an introduction to the natural conditions, history, polit ics, environmental monitoring, industrial...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

International Year of the Planet Earth Secretariate

The International Year of Planet Earth aims to ensure greater and more effective use by society of the knowledge accumulated by the world's 400,000 Earth scientists. The Year's ultimate goal of helping to build safer, healthier and wealthier societies aro und the globe is expressed in the Year's ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Atlantic meridional overturning circulation during interglacials (AMOCINT)

AMOCINT aims to decipher for the North Atlantic the spatial and temporal structure of the interglacial peaks and demises and their timing with forcing variations. It will provide multiproxy data sets to successfully correlate land and ocean climate recor ds and forcings, focussing in particular ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Vestland

EVITA-eVitenskap

eSysbio - an e-science environment for systems biology

We propose to develop eSysbio - an e-science environment for supporting systems biology research - and use it to drive Norwegian research within this field. We will conduct research on Web service and semantic technology, and use the results to build a co llaborative virtual workspace that will f...

Awarded: NOK 18.4 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Vestland

YFF-Yngre, fremragende forskere

Security of Quantum Cryptosystems

Conventional secure communications rely on classical complexity-based ciphers and physical distribution of cryptographic keys. Classical cryptography is based on the assumption that certain problems cannot be solved efficiently. Due to technological advan ces, it is only believed to be a matter o...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

IPY Overview

The IPY Overview will present research from the International Polar Year as an overview. The process in which the Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) presented their overview in 2004 will serve as a model and template for the process and the IPY Ove rview. The overall goal is to compile r...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Det internasjonale polaråret (IPY) - satsing mot høyere utdanning

...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Svalbard

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

The Arctic System - an Outreach, Communication and Education Project

The Arctic system can be described as a contradiction. It is multifaceted and robust, yet very vulnerable to environmental influences from the rest of the world. It has been described as one of Europe's last wilderness areas and has, as such, an intrinsic value. It is also a natural laboratory f...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Magnitude and impact of Arctic climate change inferred from aquatic ecosystems

Global warming is expected to be more extreme in the Arctic than in temperate regions. However, the amplitude, the rate of warming, and the impact of the warming can only be predicted with a quantity of uncertainty. We will investigate the climate history of Svalbard, Arctic Norway and Bylot Isl...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Extinction mechanisms in small populations: Linking theory, experiments and observational studies in a comparative setting

In this proposal Hedmark University College is building a scientific network by linking up with several well reputed national and international scientific environments. This network is the fundament of the present proposal focusing on the massive extincti on of populations recognized as one of th...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Innlandet

YFF-Yngre, fremragende forskere

Search for the origin of the enhanced low energy gamma emission

The gamma decay of nuclei is governed by the so-called gamma-ray strength function, which is poorly known in the region below the particle binding energy. Normaly one uses the extrapolation of the tail of the Giant Electric Dipole Resonance (GEDR) to desc ribe the strength function at low energy....

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Processes in volcanic basins and the implications for global warming and mass extinctions

The geological record shows that abrupt changes in the atmospheric concentration of greenhouse gases have occurred throughout the Earth's history. More than six of these episodes of major climatic and environmental perturbations correlate with the timing of Large Igneous Provinces (LIPs). Further...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo