0 projects

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Elucidation of the role of DEK1 in endosperm development and plant signal transduction

Prosjektet går ut på å forstå de genetiske mekanismene som ligger til grunn for endosperm-utvikling. En har nylig identifisert og karakterisert Dek1-genet fra mais, det første medlem av calpain gen-superfamilien beskrevet hos planter, og som er en av hove dregulatorene i signal-transduksjonssyste...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Structural and energetic aspects of protein DNA-recognition

The project aims at using cod Uracil-DNA glycosylase (cUNG) as a model system in the study of DNA recognition and cold activity. The cod UNG possesses typical cold adaptation features such as increased catalytic efficiency and reduced temperatur stability compared to human UNG. The crystal struct...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Poxviruses in Norway: Biodiversity, characteristics and recombinations between naturally occuring and genetically engineered vaccine viruses

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Muggsopp i drikkevann

Det er vist at norsk drikkevann inneholder mugg, men vi kjenner ikke til hva slags muggsopp som er til stede. Siden forskriften om drikkevannskvalitet ikke omfatter sopp har det i liten grad vært fokusert på mugg i drikkevann. Muggsopp i vann kan være ste rkt allergene (muggsopp-allergi er økende...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken